14 Kasım 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28821

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA ELKONULAN EŞYA

VEYA ALIKONULAN ARACIN MUHAFAZA, DEPOLAMA, YÜKLEME,

BOŞALTMA VE NAKLİYE ÜCRETLERİNE DAİR TEBLİĞİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 26/6/2012 tarihli ve 28335 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Uyarınca Elkonulan Eşya veya Alıkonulan Aracın Muhafaza, Depolama, Yükleme, Boşaltma ve Nakliye Ücretlerine Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.