14 Kasım 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28821

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                      13 Kasım 2013

         69471265-305-9647

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Cumhuriyet Bayramı Törenlerine katılmak üzere; 14 Kasım 2013 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                     Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                            13 Kasım 2013

       68244839-140.03-312-651

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 13/11/2013 tarihli ve 69471265-305-9647 sayılı yazınız.

             Cumhuriyet Bayramı Törenlerine katılmak üzere, 14 Kasım 2013 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI