6 Kasım 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28813

DÜZELTME

30/10/2013 tarihli ve 28806 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, 6499 sayılı “Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Komisyonu Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun”un “24/10/2013” şeklinde yer alan kabul tarihi, Cumhurbaşkanlığının 5/11/2013 tarihli ve 68244839-160.04-1-636 sayılı yazısına istinaden “23/10/2013” olarak düzeltilmiştir.