5 Kasm 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28812 (Mkerrer)

TEBL

Mesleki Yeterlilik Kurumundan:

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAR TEBL

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, bu Tebliin eklerini oluturan dokuz meslek standardnn yrrle konulmasn salamaktr.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebli, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayl Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun 21 inci maddesi ile 5/10/2007 tarihli ve 26664 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ulusal Meslek Standartlarnn Hazrlanmas Hakknda Ynetmeliin 9 uncu maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Yrrlk

MADDE 3 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 4 (1) Bu Tebli hkmlerini Mesleki Yeterlilik Kurumu Bakan yrtr.

 

EKLER:

EK-1 Yazlm Gelitirici (Seviye 4) Ulusal Meslek Standard

EK-2 Yazlm Gelitirici (Seviye 5) Ulusal Meslek Standard

EK-3 Yazlm Gelitirici (Seviye 6) Ulusal Meslek Standard

EK-4 Yazlm Uygulama ve Destek Eleman (Seviye 4) Ulusal Meslek Standard

EK-5 Yazlm Uygulama ve Destek Eleman (Seviye 5) Ulusal Meslek Standard

EK-6 Veritaban Teknik Eleman (Seviye 4) Ulusal Meslek Standard

EK-7 Veritaban Ynetmeni (Seviye 5) Ulusal Meslek Standard

EK-8 BT Analizi Eleman (Seviye 5) Ulusal Meslek Standard

EK-9 BT Analisti (Seviye 6) Ulusal Meslek Standard