5 Kasm 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28812

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

THALATTA GZETM UYGULANMASINA LKN TEBL

(TEBL NO: 2010/8)DE DEKLK YAPILMASINA DAR TEBL

MADDE 1 21/8/2010 tarihli ve 27679 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Gzetim Uygulanmasna likin Tebli (Tebli No: 2010/8)in 1 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 1 (1) Bu Tebli; aada gmrk tarife istatistik pozisyonu (G.T..P.) ve tanm belirtilen eyann (yalnz karsnda gsterilen gmrk kymetinin altnda birim kymetleri haiz olanlarnn) ithalatnda ileriye ynelik olarak lke ayrm yaplmakszn yrtlecek olan gzetim uygulamasna ilikin usul ve esaslar iermektedir.

 

G.T..P.

Eya Tanm

Birim Gmrk Kymeti

(ABD Dolar/Ton*)

0810.50.00.00.00

Kivi

700

* Ton: Brt arlk

 

MADDE 2 Ayn Tebliin 2 nci maddesinin birinci fkrasnda yer alan D Ticaret Mstearlnca ibaresi Ekonomi Bakanlnca olarak deitirilmitir.

MADDE 3 Ayn Tebliin 4 nc maddesinin ikinci ve drdnc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Gzetim belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayl Gmrk Kanununun eyann gmrk kymetine ilikin hkmlerinin uygulanmasn engellemez. 1 inci maddede belirtilen kymet Gmrk Kanununun eyann gmrk kymetine ilikin hkmlerinin uygulanmasna esas tekil etmez.

(4) Gzetim belgesi nc kiilere devredilemez. Gzetim belgesi kapsam eyann ithalat ile ilgili belgelerin (gzetim belgesinin asl, ayrca ithalat gerekletirilmi ise ticari fatura ve gmrk beyannamesinin fotokopisi) belge sahibi tarafndan gzetim belgesinin geerlilik sresinin bitiminden itibaren on i gn ierisinde thalat Genel Mdrlne iletilmesi gerekmektedir. Her halkarda; bavuru sahibinin, Tebli konusu eya iin gzetim belgesi dzenlenmesine ilikin yeni bir bavuruda bulunmas halinde tamam kullanlm veya geerlilik sresi bavuru tarihi itibariyle sona ermi olan gzetim belgesinin/belgelerinin asln, gzetim belgesinin zayii durumunda ise zayie ilikin gazete ilann veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeleri thalat Genel Mdrlne iletmesi zorunludur. Bu artn yerine getirilmemesi durumunda gzetim belgesi dzenlenmez.

MADDE 4 Ayn Tebliin 6 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 6 (1) Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

MADDE 5 Ayn Tebliin ek Iinde yer alan T.C. BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLIINA ibaresi T.C. EKONOM BAKANLIINA olarak deitirilmitir.

MADDE 6 Ayn Tebliin ek-IIsi ekteki ekilde deitirilmitir.

MADDE 7 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 8 Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

 

Ek-2

 

GZETM BELGES BAVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER

1- Beyan sahibine ait imza sirklerinin asl veya noter tasdikli sureti, beyan sahibi ithalatdan farkl ise vekletnamenin asl veya noter tasdikli sureti ve bu belgelerin birer fotokopisi. (Anlan belgelerin asllar ilk bavuruda verilir, bavuru sonulandrldktan sonra ilgilisine iade edilir. Mteakip bavurularda imza sahipleri deimedii srece anlan belgelerin sadece fotokopisi verilir. Belgelerin verildii ilk bavurunun tarihi ve evrak giri numaras bavuru formunda belirtilir.)

2- thal edilecek maddeye ait proforma fatura veya ticari faturann sureti (iki nsha). (Proforma veya ticari faturalarda farkl birim fiyatlar haiz rnler ayr kalemler olarak gsterilir. Her fatura kaleminin, rn tarif eden ak tanm, birim FOB fiyat, istatistiki birim baznda miktar ve arl (brt kilogram olarak) ayr ayr gsterilir. CIF teslim ekline gre dzenlenmi faturalarda sigorta ve navlun cretleri ayrca belirtilir.)