5 Kasm 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28812

YNETMELK

evre ve ehircilik Bakanlndan:

TEHLKEL ATIKLARIN KONTROL YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

Madde 1 14/3/2005 tarihli ve 25755 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tehlikeli Atklarn Kontrol Ynetmeliinin 3 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 3 Bu Ynetmelik 29/6/2011 tarihli ve 644 sayl evre ve ehircilik Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 8 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) ve (i) bentleri, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayl evre Kanununun 8, 11 ve 12 nci maddeleri ile 28/12/1993 tarihli ve 3957 sayl Kanun ile uygun bulunan ve 15/5/1994 tarihli ve 21935 sayl Resm Gazete'de yaymlanan Tehlikeli Atklarn Snrlar tesi Tanmnn ve Bertarafnn Kontrolne likin Basel Szlemesinin 3 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Madde 2 Ayn Ynetmeliin 4 nc maddesinde yer alan Bakanlk tanm aadaki ekilde deitirilmitir.

Bakanlk: evre ve ehircilik Bakanln,

Madde 3 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesine aadaki (j) bendi eklenmitir.

j) Tehlikeli atklar lisansl aralarla tanr. Tehlikeli atklarn tanmasna ilikin hususlar Bakanlka dier dzenleyici ilemler ile belirlenir.

Madde 4 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

d) Atk tama formlar ile ilgili olarak Bakanlka karlacak dzenlemelerle belirlenen ilemleri yerine getirmekle,

f) Atk tanmas ile ilgili faaliyet gsteren firma ve aralara Bakanlka dier dzenleyici ilemler ile belirlenen usul ve esaslar dorultusunda tama lisans vermek, bu lisans kontrol etmek, iptal etmek veya yenilemekle,

Madde 5 Ayn Ynetmeliin 11, 12, 13 ve 14 nc maddeleri yrrlkten kaldrlmtr.

Madde 6 Ayn Ynetmeliin eki Ek 9-Asnda geen EVRE ve ORMAN BAKANLII ifadeleri EVRE VE EHRCLK BAKANLII olarak, Ek-9Bsinde geen MINISTRY OF ENVIRONMENT&FORESTY ifadeleri MINISTRY OF ENVIRONMENT &URBANIZATION olarak ve Ek-10da geen MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTRY ifadeleri MINISTRY OF ENVIRONMENT AND URBANIZATION olarak deitirilmitir.

Madde 7 Ayn Ynetmeliin 52 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 52 Bu Ynetmelik hkmlerini evre ve ehircilik Bakan yrtr.

Madde 8 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Madde 9 Bu Ynetmelik hkmlerini evre ve ehircilik Bakan yrtr.