31 Ekim 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28807

YNETMELK

Yksekretim Kurulu Bakanlndan:

YKSEKRETM KURUMLARI RENC KONSEYLER VE

YKSEKRETM KURUMLARI ULUSAL RENC

KONSEY YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 20/9/2005 tarihli ve 25942 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Konseyleri ve Yksekretim Kurumlar Ulusal renci Konseyi Ynetmeliinin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (f) ve (m) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

f) renci Konseyi Kurultay: Bir yksekretim kurumunun faklte, yksekokul, konservatuvar, meslek yksekokulu ve enstit renci temsilcilerinin katlmyla gerekletirilen renci Konseyinin genel kurul toplantsn,

m) Ulusal renci Konseyi Kurultay: Yksekretim kurumlar renci konseyleri bakanlarnn katlmyla gerekletirilen renci konseylerinin genel kurul toplantsn,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 5 Bir yksekretim kurumunda renci Konseyi yelerinin belirlenmesi ve organlarnn oluturulmas iin yaplacak seimler, Yksekretim Kurulunun belirleyecei bir takvim, sre ve program esas alnarak ilgili yksekretim kurumu rektrl tarafndan gerekletirilir. Bu sre ve program ierisinde yaplan seimlerde, bir birimde herhangi bir nedenle sonu alnamaz ise, o birimde temsilci seilmemi olur. renci temsilciliklerine aday olacak renciler, seim tarihinden en az bir hafta nce adaylklarn ilan ederler ve seimlerin yaplaca tarihten bir nceki gnn mesai bitimine kadar seim kampanyasn yrtebilirler.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 15 inci maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

renci Konseyi Genel Kurulu, her yl en az bir kere olmak zere bal bulunduu ilgili yksekretim kurumunun renci Konseyi Kurultay adyla olaan olarak toplanr ve renci Konseyi organlarn oluturur.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 17 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 17 renci Konseyi Kurultay Divan Kurulu, Yksekretim Kurulunun belirleyecei bir takvim esas alnarak renci Konseyi Kurultay ad altnda gerekleen renci Konseyi seiminde renci Konseyi Genel Kurulu yelerinin, yelerini, kendi aralarndan, seime katlanlarn salt ounluuyla setii bir bakan ve iki bakan yardmcsndan oluur. Divan Kurulu yeleri, renci Konseyi Ynetim ve Denetleme Kurulu seimlerinde aday olamazlar.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin nc ksmnn ikinci blmnn bal aadaki ekilde deitirilmitir.

Ulusal renci Konseyi Seimi ve Genel Kurulu

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 26 nc maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Ulusal renci Konseyi Seimi ve Genel Kurulu

Madde 26 Ulusal renci Konseyi yelerinin belirlenmesi ve organlarnn oluturulmas iin yaplacak seimler, Yksekretim Kurulunun belirleyecei bir takvim, program esas alnarak Yksekretim Kurulu tarafndan belirlenen sre ierisinde Ulusal renci Konseyi Kurultay ad altnda gerekletirilir. Bu sre ve program ierisinde yaplan seimlerde, bir birimde herhangi bir nedenle sonu alnamaz ise, o birimde temsilci seilmemi olur.

Ulusal renci Konseyi Genel Kurulu, Trkiyedeki yksekretim kurumlarnn renci konseyleri bakanlarndan oluur ve Ulusal renci Konseyinde en yksek karar organdr.

Ulusal renci Konseyi Genel Kurulunun toplanabilmesi iin yelerinin salt ounluunun toplantya katlmas gerekir.

Ulusal renci Konseyi Genel Kurulu, her yl en az bir kere toplanr. Ulusal renci Konseyi Genel Kurulu ve gndemi, Ulusal renci Konseyi Bakan tarafndan en az on be gn nce yelere duyurulmak zere yazyla ilgili yksekretim kurumu rektrlklerine bildirilir. Yaplan duyuru zerine bu Ynetmelikte belirtilen toplant yeter says salanamad takdirde duyuru ilemi ayn ekilde tekrarlanr.

Ulusal renci Konseyi Genel Kurulunda, organlarn oluturulmas kararlar, toplantya katlanlarn salt ounluu, gizli oylama ve ak saym ile, bunlarn dndaki kararlar toplantya katlanlarn salt ounluu ve ak oylama ile yaplr.

Ulusal renci Konseyi Genel Kurulu, Ulusal renci Konseyi Ynetim Kurulunun karar veya genel kurul yelerinin 1/4'nn Ynetim Kuruluna yazl bavurusu sonucu Ynetim Kurulu tarafndan yukarda belirtilen ayn usulle olaanst toplantya arlabilir. Bu durumda Ulusal renci Konseyi Genel Kurulu toplants otuz gn iinde gerekletirilir. Ulusal renci Konseyinin olaanst yaplan Genel Kurul toplantlarn ve gndemini Ulusal renci Konseyi Ynetim Kurulu belirler ve yrtr.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 28 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 28 Ulusal renci Konseyi Kurultay Divan Kurulu, Yksekretim Kurulunun belirleyecei bir takvim, program esas alnarak Yksekretim Kurulu tarafndan belirlenen sre ierisinde Ulusal renci Konseyi Kurultay ad altnda gerekletirilen seimde Ulusal renci Konseyi Genel Kurulu yelerinin, yelerini, kendi yeleri arasndan, seime katlanlarn salt ounluuyla setii bir bakan ve iki bakan yardmcsndan oluur. Ulusal renci Konseyi Divan Kurulu yeleri, Ulusal renci Konseyi Ynetim ve Denetleme Kurulu seimlerinde aday olamazlar.

MADDE 8 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 9 Bu Ynetmelik hkmlerini Yksekretim Kurulu Bakan yrtr.