30 Ekim 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28806

YNETMELK

Trkiye Hudut ve Sahiller Salk Genel Mdrlnden:

GEM SALIK RESM KANUNU UYGULAMA YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 9/5/2008 tarihli ve 26871 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gemi Salk Resmi Kanunu Uygulama Ynetmeliinin 13 nc maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) arpma, yanma ve batma gibi sebeplerle ticari i grme niteliini kaybetmi olup ekilerek gtrlen gemiler ile skm iin gelen gemiler, bu durumlarn Trk resmi makamlarndan alacaklar belgelerle ispatladklar takdirde, bunlardan gemi salk resmi alnmaz.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 27 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 27 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Trkiye Hudut ve Sahiller Salk Genel Mdr yrtr.

MADDE 3 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini Trkiye Hudut ve Sahiller Salk Genel Mdr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

9/5/2008

26871

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

31/12/2010

27802

2-

17/12/2011

28145