30 Ekim 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28806

KANUN

ORTA ASYA VE KAFKASLAR BÖLGESEL BALIKÇILIK VE

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ KOMİSYONU

ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

Kanun No. 6499                                                                                               Kabul Tarihi: 24/10/2013

MADDE 1 – (1) “Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Komisyonu Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

29/10/2013