23 Ekim 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28800 (Mükerrer)

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı : 2013/5404

24 Ocak 2013 tarihinde New York’ta imzalanan ekli “Birleşmiş Milletler Orman Forumu Onuncu Oturumuna İlişkin Düzenlemeler Hakkında Birleşmiş Milletler ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Anlaşma”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 18/9/2013 tarihli ve 824993 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/9/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                        Abdullah GÜL

                                                                                                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

 

  Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

 

                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                              B. ATALAY                                                B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı

 

                     S. ERGİN                                                        F. ŞAHİN                                                     E. BAĞIŞ                                                    N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı                  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

                      F. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR                                             T. YILDIZ                                            M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                            Dışişleri Bakanı V.                                      Ekonomi Bakanı

 

                     T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                               E. BAYRAKTAR                                             H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı             Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı V.           Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

                    M. GÜLER                                                     C. YILMAZ                                                   Ö. ÇELİK                                                   M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                                  Maliye Bakanı

 

                                                                   N. AVCI                                               İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU

                                                         Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı

 

                                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                                                     B. YILDIRIM

                                                                           Sağlık Bakanı                                              Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

 

 

Birleşmiş Milletler Orman Forumu Onuncu Oturumuna İlişkin Düzenlemeler
Hakkında Birleşmiş Milletler ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Anlaşma