22 Eylül 2013 Tarihli ve 28773 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

— Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

— İpek Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— İpek Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— İpek Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri