19 Eylül 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28770

YÖNETMELİK

İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/9/2010 tarihli ve 27706 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Değişim programları kapsamında alınan ancak notla değerlendirilmeyip başarılı/başarısız veya yeterli/yetersiz olarak değerlendirilen ders/derslerin, başarılı veya yeterli olarak belgelendirildiği durumlarda ilgili ders/derslerden muaf (M) olunur. Bu ders/dersler not durum belgesinde (transkript) (M) ile gösterilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/9/2010

27706

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

27/8/2011

28038

2-

11/9/2011

28051

3-

10/7/2013

28703