19 Eyll 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28770

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

THALATTA HAKSIZ REKABETN NLENMESNE LKN TEBL

(TEBL NO: 2013/17)

BRNC KISIM

Genel Bilgi ve lemler

Soruturmann al

MADDE 1 (1) Trk Demir Dkm Fabrikalar A.. tarafndan yaplan ve Baymak Makina Sanayi ve Ticaret A.., Vestel Beyaz Eya Sanayi ve Ticaret A.. ile Emas Makina Sanayi A.. tarafndan desteklenen bavuru zerine, in Halk Cumhuriyeti (HC), talya ve Srbistan meneli termosifonlar-elektrikli, depolu su stclar iin 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin Tebli (Tebli No: 2012/7) ile balatlan damping soruturmas Ekonomi Bakanl (Bakanlk) thalat Genel Mdrl (Genel Mdrlk) tarafndan yrtlerek tamamlanmtr.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayl thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Ynetmelikten (Ynetmelik) oluan ithalatta haksz rekabetin nlenmesi hakknda mevzuat hkmleri erevesinde yrtlen damping soruturmas sonularn iermektedir.

Yerli retim dalnn temsili

MADDE 3 (1) Bavuru sahibi Trk Demir Dkm Fabrikalar A.. firmas ile bavuruyu destekleyen Baymak Makina Sanayi ve Ticaret A.. ve Emas Makina Sanayi A.. (E.C.A.) firmalarnn Ynetmeliin 20 nci maddesi erevesinde yerli retim daln (YD) temsil niteliini haiz olduu tespit edilmitir. Soruturmann al aamasnda desteki konumunda bulunan Vestel Beyaz Eya Sanayi ve Ticaret A.. firmas soruturmann ilerleyen aamasnda soruturmadan desteini ekmitir. Ancak, bu durum YDn temsil niteliini haiz olma vasfnda herhangi bir deiiklie yol amamtr.

(2) Baz ithalatlar tarafndan ikyeti ve desteki firmalar dnda yer alan baka reticilerin de mevcut bulunduu beyan edilmitir. retici olduu iddia edilen firmalar (Emin elik, Aksan Grup, Hoseven Is ve Yaltm San. ve Tic. A.., zkaracalar Termosifon Sanayii ve Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A..) ile temasa geilmi ve gerekli bilgi ve belgeler talep edilmitir. Bu firmalardan sadece zkaracalar firmasndan yant alnm, ancak sz konusu firmann retim miktarnn ok dk seviyede olduu tespit edilmitir. retici olduu iddia edilen dier firmalardan ise yazl herhangi bir bilgi temin edilememitir.

(3) lgili taraflarca, bavurudan desteini eken Vestel Beyaz Eya Sanayi ve Ticaret A.. firmasnn desteini ekme sebebinin kamuya aklanmas talep edilmitir. lgili firma bavurudan desteini ekerken herhangi bir sebep sunmamtr. lgili mevzuat kapsamnda gereke sunma zorunluluu bulunmamaktadr.

lgili taraflarn bilgilendirilmesi, dinlenmesi ve bilgilerin deerlendirilmesi

MADDE 4 (1) Soruturma almasn mteakip, sz konusu rnn Bakanlka tespit edilen ithalatlarna, soruturma konusu lkelerde yerleik bilinen retici/ihracatlarna ve soruturmaya konu lkelerin Ankaradaki Bykelilikleri ile Avrupa Birlii Trkiye Delegasyonuna soruturmann alna ilikin bildirimde bulunulmutur.

(2) Bildirimde, soruturma al Tebliine, ikyetin gizli olmayan metnine ve soru formlarna nereden eriilebilecei hususunda bilgi verilmitir.

(3) Taraflara gr bildirme ve soru formunu yantlamalar iin posta sresi dhil 37 gn sre tannmtr. Ayrca, ilgili taraflarn sre uzatm ynndeki makul talepleri karlanmtr.

(4) YD, soruturma sresi boyunca Bakanlk ile ibirlii iinde olmu ve gerektiinde talep edilen ilave bilgi ve belgeleri temin etmitir.

(5) 24 ithalat firmadan 16s soru formunu cevaplandrmtr. Ancak, soru formunu tam ve eksiksiz dolduran 5 ithalatnn ibirliinde bulunduu kabul edilmitir.

(6) Soruturma konusu lkelerde yerleik reticiler/ihracatlar Ariston Thermo (China) Co. Ltd. (HC), Ariston Thermo S.p.A. (talya), Ferroli S.p.A. (talya) ve Gorenje Tiki D.O.O. (Srbistan) firmalar soru formunu cevaplandrmtr. Yaplan deerlendirmede, Ariston Thermo (China) Co. Ltd. (HC), Ariston Thermo S.p.A. (talya) ve Ferroli S.p.A. (talya) firmalarnn damping marj hesabna esas tekil edecek bilgi ve belgeleri sunarak ibirliinde bulunduu, ancak Gorenje Tiki D.O.O. (Srbistan) firmasnn damping marj hesab iin esas tekil edecek bilgi ve belgeleri sunmad belirlenerek ibirliinde bulunmad deerlendirilmitir.

(7) Soruturma sonucunda alnacak karara esas tekil edecek bilgi, bulgu, tespit ve deerlendirmeleri ieren nihai bildirim 27/3/2013 tarihinde HC, talya ve Srbistann Ankaradaki Bykelilikleri ile soruturma srasnda ibirliinde bulunan ithalatlara, retici/ihracatlara ve yerli reticiye iletilmitir. Tm ilgili taraflara nihai bildirime ilikin gr bildirmeleri iin yeterli sre tannmtr. lgili taraflarn nihai bildirime yant verme sresinin uzatlmas ynndeki makul talepleri karlanmtr.

(8) Taraflarn nihai bildirime ilikin gr ve savlarn szl olarak sunmalarna imkan tanmak amacyla tm ilgili taraflarn katlm ile 18/4/2013 tarihinde kamu dinleme toplants dzenlenmitir.

(9) Buna ilaveten, Ariston Thermo S.p.A. firmas, Ariston Thermo (China) Co. Ltd. ve Ariston Thermo Istma ve Soutma Sistemleri thalat hracat ve Datm Ltd. ti. (Ariston Trkiye) firmalarnn temsilcisinden gelen dinleme toplants talebi de kabul edilmitir. Sz konusu firma yetkilileri ile 18/4/2013 tarihinde firma zelinde dinleme toplants yaplmtr.

(10) Ariston Thermo S.p.A. firmas, Ariston Thermo (China) Co. Ltd. ve Ferroli S.p.A. firmalar iin oluturulmu ihra fiyat belirlemesinde ibirliinde bulunan ve soruturmaya konu rnn ithalats olduu belirlenen be bamsz ithalatnn beyan ettii en dk kr marj (%8) damping marj hesaplamalarnda esas alnm ve sz konusu firmalara yeni bir nihai bildirim yaplmtr. Bildirimde daha nceki nihai bildirimde beyan edilen grler deerlendirilmi, mevzuat kapsamnda olumlu bulunan veya reddedilen iddialara ilikin gerekli aklamalar yaplmtr.

(11) Sz konusu nihai bildirim raporuna ilikin Ariston Thermo S.p.A. firmasnn beyan ettii grler deerlendirilmi ve dile getirilen hususlar bu Tebliin ilgili blmlerinde cevaplandrlmtr. Ferroli firmasndan ise herhangi bir gr alnmamtr.

(12) talya Ekonomi ve Kalknma Bakanl ile talyann Ankara Bykeliliinden nihai bildirime ilikin Ariston Grubunun iddialarn ieren grler alnmtr. Sz konusu grler firma grleri olarak deerlendirilmi ve mevzuat kapsamnda bu Tebliin ilgili blmlerinde cevaplandrlmtr.

(13) Taraflarn soruturma boyunca ve nihai bildirim sonrasnda ortaya koyduu tm bilgi, belge ve grler incelenmi, mezkr grlerden soruturma kapsamnda deerlendirilebilecek olanlara bu Tebliin ilgili blmlerinde yer verilmitir.

Yerinde dorulama soruturmalar

MADDE 5 (1) Ynetmeliin 21 inci maddesi erevesinde Bilecik Bozykte yerleik yerli retici Trk Demir Dkm Fabrikalar A.. firmas ile talyada yerleik retici/ihracat Ariston Thermo S.p.A. ve Ferroli S.p.A. firmalar nezdinde; ayrca Ariston Thermo S.p.A. ile Ariston Thermo (China) Co. Ltd. firmalaryla ilikili olan stanbulda yerleik ithalat Ariston Thermo Istma ve Soutma Sistemleri thalat hracat ve Datm Ltd. ti. (Ariston Trkiye) ile Ferroli S.p.A. firmasyla ilikili olan stanbulda yerleik Ferroli Istma ve Klima Sis. San. Tic. ve Servis A.. (Ferroli Trkiye) nezdinde yerinde dorulama soruturmalar gerekletirilmitir.

Soruturma dnemi

MADDE 6 (1) Damping belirlemesi iin 1/1/2011-31/12/2011 tarihleri aras soruturma dnemi (SD) olarak kabul edilmitir. Zarar belirlemelerinde ise veri toplama ve deerlendirme iin 1/1/2009-31/12/2011 arasndaki dnem zarar dnemi olarak alnmtr.

KNC KISIM

Soruturma Konusu rn ve Benzer rn

Soruturma konusu rn

MADDE 7 (1) Soruturma konusu rn, 8516.10.80.00.19-Dierleri gmrk tarife istatistik pozisyonunda (GTP) yer alan termosifon-elektrikli, depolu su stcs (termosifon) dr.

(2) Termosifon, ii emaye kapl elik bir tank ierisine yerletirilen stc ile hacmi kadar biriktirilen suyun stlmas amacyla kullanlan bir cihazdr. retim srecinde, emaye kapl elik bir tank etrafna, stlan suyun s kaybn engellemek amacyla poliretan yaltm malzemesi ve boyal sacdan retilen d ceket giydirilir ve scakl kontrol etmek amacyla termostat ve dier emniyet ekipmanlar eklenerek rn kullanma hazrlanr. D giydirmenin ekli prizmatik veya silindirik olabilir.

(3) Termosifonlar, 10lt., 15lt., 30lt., 50lt., 60lt., 65lt., 80lt. ve 100lt. gibi eitli hacimlerde depolara sahip olabilmektedir. Cihazn kontrol sistemine gre rnler standart, led gstergeli, termostat kontroll veya dijital kontroll olabilmektedir.

(4) lgili taraflarca termosifonun kk hacimli tiplerinin (10lt., 15lt., 30lt.), YD tarafndan retilmedii iddia edilmitir. Yaplan incelemelerde YDn sz konusu tipleri retme yeteneini haiz olduu tespit edilmitir.

(5) Baz ithalatlar yat, tekne ve karavan gibi yerlerde kullanlan termosifon ithal ettiklerini ve bunlarn soruturmaya konu rn olmadn iddia etmitir. Ancak yaplan incelemelerde, sz konusu GTP altnda ad geen rnlerin detay bazda ayrtrlmasnn mmkn olmad, ayrca ithalatlardan alnan bilgi ve belgelerden, bahse konu rnlerin ithalatnn soruturma dneminde ok dk dzeylerde gerekletii grlmtr. Bir ithalat firma da kendilerinin sz konusu GTP altnda hava rejenerasyon stcs getirdiklerini ifade etmitir. lgili firmaya ithalatn gerekletirdikleri rnn soruturma konusu rn olmad ifade edilmitir.

Benzer rn

MADDE 8 (1) Soruturma konusu rn ile soruturmaya konu lkelerin i piyasasnda satlan termosifonlar ve YD tarafndan retilen ve Trkiye piyasasnda satlan termosifonlarn teknik ve fiziki zellikleri ve temel kullanm alan itibariyle benzer zelliklere sahip olduu anlalmtr. Bu nedenle, sz konusu rnler Ynetmeliin 4 nc maddesi erevesinde benzer rn olarak kabul edilmitir.

NC KISIM

Dampinge likin Belirlemeler

 

BRNC BLM

Genel Bilgiler

Genel

MADDE 9 (1) HCde yerleik Ariston Thermo (China) Co. Ltd. ve talyada yerleik ihracatlar Ariston Thermo S.p.A. ile Ferroli S.p.A. firmalar soru formunu tam ve eksiksiz cevaplandrmlardr. Srbistanda yerleik Gorenje Tiki D.O.O. firmas verilen srede soru formunda istenilen bilgi ve belgeleri temin etmediinden, Ynetmeliin 26 nc maddesi erevesinde ibirliinde bulunmadna karar verilmi ve firma iin dampinge ilikin belirlemeler eldeki mevcut en iyi veriler erevesinde yaplmtr. Ariston Thermo (China) Co. Ltd. firmasnn piyasa ekonomisinde faaliyette bulunduu iddialarna ilikin deerlendirmeler bu Tebliin 10 uncu maddesinde ele alnmtr.

(2) HC ve talyada yerleik ibirliine gelmeyen dier firmalar iin ise eldeki mevcut en iyi veriler esasnda damping marj belirlenmitir.

Piyasa ekonomisi iddialar

MADDE 10 (1) Piyasa ekonomisi koullarnda faaliyet gsterdiini iddia eden HCde yerleik retici/ihracatlarn, soruturma konusu rnn retiminde ve satnda Ynetmeliin ek 1 inci maddesinde belirtilen ltler erevesinde piyasa ekonomisi koullarnn geerli olduunu yeterli deliller ile ortaya koymalar halinde bu retici/ihracatlar iin normal deerin belirlenmesinde Ynetmeliin 5 inci maddesi, aksi durumda ise 7 nci maddesi uygulanmaktadr.

(2) Buna gre, Ariston Thermo (China) Co. Ltd. firmasnn piyasa ekonomisi koullarnda faaliyet gsterdiine ilikin ne srd iddialar Ynetmelik hkmleri erevesinde incelenmitir. HCde piyasa ekonomisi kurallarnn geerli olup olmadna ilikin yaplan inceleme neticesinde;

a) HCde yaplan reformlarla birlikte bir miktar gevemeye ramen uygulanmakta olan daimi ikamet izin sisteminin, retimin temel girdilerinden biri olan igcnn serbest dolamn kstlamaya devam ettii ve ii cretlerinin piyasa koullarnda olumasn engelledii,

b) Soruturmaya konu rnn temel girdilerinden olan elik hammaddesinin byk blmnn devlete ait irketlerden alnd, bunlardan Shangai Baosteel Steel Products Trading Co. Ltd. firmasnn HCnin en byk elik reticilerinden biri olduu ve sz konusu firmann karar alma biriminde in Komnist Partisinden (KP) birok yenin bulunduu ve ikayete konu rnn nemli girdilerinden olan elik hammaddesinde ciddi devlet mdahalesinin bulunduu,

c) Bunun yan sra, HCnin soruturma dneminde elik retiminin en nemli hammaddelerinden olan kok kmrne %40 orannda ihracat vergisi uygulayarak HCde yerleik elik reticilerini uluslararas piyasada avantajl konumda tuttuu, ayrca HCnin eitli elik rnlerine ihracat vergisi uygulad, bu nedenle HCnin i piyasasndaki elik fiyatlarnn uluslararas piyasalarn altnda seyrettii,

anlalmtr.

(3) Firma zelinde yaplan inceleme neticesinde, Ariston Thermo (China) Co. Ltd. firmas hammadde almlarn gerekletirdii firmalarn isimleri ve tabi olduu iflas ve mlkiyet haklarna ilikin bilgi ve belgeleri zamannda sunmadndan firmann tabi olduu iflas ve mlkiyet kanunlarna ilikin tespit yaplamamtr.

(4) te yandan, sz konusu firma, mali tablolara ve borlanma ile sbvansiyonlara ilikin eksiksiz bilgi ve belge salayamadndan ve piyasa ekonomisi koullarnda faaliyet gsterdiine ilikin bilgi, belge ve delilleri zamannda ve eksiksiz olarak sunmadndan firmann piyasa ekonomisi koullarnda faaliyet gsterdii tespiti yaplamamtr.

(5) Sz konusu firma tarafndan, fabrikann bulunduu arazinin firmaya ait olduu beyan edilmesine ramen, yerel ynetim tarafndan firmaya arazinin geici kullanm hakknn verildii, firmann maddi duran varlklar arasnda mezkur arazinin yer almad, bunun yerine maddi olmayan duran varlklar arasnda arazi kullanm hakknn bulunduu, dolaysyla retimin bir dier temel girdisi olan arazinin merkezi veya yerel makamlar tarafndan tahsis edildii.

(6) Sz konusu firma nihai bildirime cevaben igc almnda devlet mdahalesi olmadan piyasa koullarnda kendi kararlarn verebildiklerini ifade etmitir. Ancak, nihai bildirimde devletin igc piyasasna mdahalesinden tr igc maliyetlerinin serbest piyasa koullarnda belirlenmedii belirtilmitir.

(7) Sz konusu firma nihai bildirime cevaben arazinin kullanm hakknn piyasa ekonomisi koullarnda faaliyette bulunmaya karine tekil edemeyeceini ifade etmitir. Ancak, nihai bildirimde HCde hibir gerek veya tzel kiinin arazi satn alamamas, devletin bir retim girdisi olan arazi zerinde denetimi olduunu ve bir retim girdisinin deerinin piyasa koullarnda olumad belirtilmitir.

(8) Ariston Thermo (China) Co. Ltd. firmas nihai bildirime cevaben firmalarnn devlet mdahalesi olmadan kendi ynetim kararlaryla hammadde alm yaptklarn, HCdeki elik reticilerinin ynetiminde KPden yelerin bulunmasnn sz konusu rnde devlet mdahalesinin varlna kant olamayacan ifade etmitir. Ancak, elik fabrikasnn ynetiminde lkenin tek partisi olan KPden yelerin bulunmas devlet mdahalesi olduuna ilikin deerlendirmeyi korumutur.

(9) Dier taraftan, sz konusu firma, elik retiminde kullanlan kok kmrnde HCnin uygulad ihracat vergisinin uygulamadan kaldrldn belirtmitir. Ancak, ihracat vergisi soruturma dneminde uygulanmtr.

(10) Bu deerlendirmeler nda, Ariston Thermo (China) Co. Ltd. firmasnn piyasa ekonomisi koullarnda faaliyet gsterdii iddialar kabul edilmemitir.

KNC BLM

HCde Yerleik

retici-hracat Firma in Normal Deer

Piyasa koullarnn deerlendirilmesi

MADDE 11 (1) birliine gelen Ariston Thermo (China) Co. Ltd. firmasnn piyasa koullarnda faaliyet gsterip gstermedii hususu deerlendirilmitir.

(2) Bu Tebliin 10 uncu maddede yaplan tespitler nda, HCden ibirliine gelen Ariston Thermo (China) Co. Ltd. firmasnn piyasa ekonomisi koullarnda faaliyet gsterdii iddias kabul edilmemitir.

(3) Bu nedenle, HCden yaplan ithalata ilikin normal deer, Ynetmeliin 7 nci maddesi erevesinde oluturulmu normal deer esasnda belirlenmitir. Oluturulmu normal deer, rn tipi baznda olacak ekilde soruturma al Tebliinde de belirtildii zere emsal lke olarak alnan Trkiyedeki imalat maliyeti, sat, genel ve idari giderler ile finansman giderlerinde gerekli ayarlamalar yaplarak ve makul oranda bir krn (%5) eklenmesi suretiyle hesaplanmtr.

NC BLM

talyada Yerleik

retici/hracat Firmalar in Normal Deer

Temsil testi

MADDE 12 (1) Ynetmeliin 5 inci maddesi hkm gereince, ibirliine gelen retici/ihracat firmann mene lkedeki i piyasa satlarnn normal deer tespitinde kullanlp kullanlmayacann belirlenmesi iin genel ve rn tipleri baznda temsil testi uygulanmtr. Buna gre, benzer mal satlarnn miktar baznda Trkiyeye satlarn %5ini veya daha fazlasn oluturmas halinde normal deer, normal ticari ilem erevesinde kabul edilen i piyasa satlar esasnda, aksi halde oluturulmu normal deer esasnda belirlenmitir.

Normal ticari ilem testi

MADDE 13 (1) Ynetmeliin 5 inci maddesi hkmleri gereince, ibirliine gelen retici/ihracat firmann mene lkedeki i piyasa satlarnn normal deer tespitinde kullanlp kullanlmayacann belirlenmesi iin rn tipleri baznda normal ticari ilem testi uygulanmtr.

(2) Buna gre normal deer;

a) Benzer rnn tip baznda arlkl ortalama net sat fiyatnn arlkl ortalama birim maliyetinin zerinde olduu durumlarda;

1) Birim maliyetin zerindeki sat miktarnn rn tipinin toplam sat miktarnn %80ini veya daha fazlasn oluturmas halinde, SD boyunca gerekleen tm i piyasa sat ilemlerinin (krl ya da krsz) arlkl ortalamas esasnda,

2) Birim maliyetin zerindeki sat miktarnn rn tipinin toplam sat miktarnn %80inden daha azn oluturmas halinde ise SD boyunca gerekleen yalnzca krl i piyasa sat ilemlerinin arlkl ortalamas esasnda belirlenmitir.

b) Benzer rnn tip baznda arlkl ortalama net sat fiyatnn, arlkl ortalama birim maliyetinin altnda olmas halinde, SD boyunca krl i piyasa sat ilemlerinin arlkl ortalamas esasnda belirlenmitir.

c) Benzer rnnn tip baznda krl sat ilemi olmamas halinde, oluturulmu normal deer esasnda belirlenmitir.

piyasa satlarna dayanan normal deer

MADDE 14 (1) birliine gelen retici/ihracat firmalar iin Ynetmeliin 5 inci maddesi hkm gereince i piyasa satlarnn esas alnd hallerde normal deer, mene lkenin i pazarnda benzer rn iin normal ticari ilemler erevesinde bamsz alclar tarafndan denmi olan veya denmesi gereken fiyatlar esasnda belirlenmitir.

Oluturulmu deer

MADDE 15 (1) Oluturulmu normal deer, firmalardan temin edilen maddenin imalat maliyeti ile sat, genel ve idari giderler ile finansman giderine, Ynetmeliin 6 nc maddesi hkmne gre, normal ticari ilemler erevesinde benzer rn satlarndan elde edilen arlkl ortalama kr orannn eklenmesi suretiyle hesaplanmtr.

DRDNC BLM

hra Fiyat

hra fiyatnn belirlenmesi

MADDE 16 (1) hra fiyat, ihracat firmalarn Trkiyeye satlarnda ilk bamsz alcya fiilen denen fiyat esasnda belirlenmitir.

(2) Ariston Thermo S.p.A. ve Ariston Thermo (China) Co. Ltd. firmalar Trkiyeye gerekletirdikleri tm ihracatlarnn ilikili olduklar ve Trkiyede yerleik ithalat Ariston Trkiye firmas zerinden gerekletirmeleri nedeniyle ihra fiyatlar transfer fiyatlamas erevesinde belirlenmitir.

(3) Benzer ekilde Ferroli S.p.A. firmas da Trkiyeye gerekletirdii tm ihracatn ilikili olduu Trkiyede yerleik ithalat Ferroli Trkiye firmas zerinden gerekletirmeleri nedeniyle ihra fiyatlar transfer fiyatlamas erevesinde belirlenmektedir.

(4) Bu erevede, sz konusu ihracat firma iin ihra fiyatlar Ynetmeliin 9 uncu maddesinin ikinci fkras erevesinde, bamsz ilk alcya yeniden sat fiyat esasnda oluturulmutur. hra fiyat oluturulurken, Ariston Trkiye ve Ferroli Trkiye firmalarnn sunduu ve Ynetmeliin 9 uncu maddesinin nc fkrasnda yer alan unsurlar (mutat tama, sigorta, gmrk vergileri, sat, genel ve idari giderler ve benzeri) dikkate alnm ve ilk bamsz alcya sat fiyatndan gerekli ayarlamalar yaplarak hesaplama yaplmtr.

(5) Dier taraftan, Ariston Trkiye firmas, yaplan her ithalatn birebir yeniden satla eletirilmesinin mmkn olmadn belirtmitir. thal edilen rnlerin nakliye ve stokta bekleme sreleri nedeniyle 2011 ylnda sat yaplan baz rnlerin 2010 ylnn son aylarnda ithal edilmi olabileceini, 2011 ylnda ithal edilmi olan baz rnlerin ise 2012 ylnn ilk aylarnda yeniden satnn gereklemi olabileceini, bu yzden 2011 ylnn balangc yerine 2012 ylnn balangcnn yeniden sat dnemi olarak alnmasnn uygun olacan ifade etmitir. Ariston Trkiye firmasnn talebi uygun grlmtr.

(6) Ariston Thermo S.p.A. firmasnn ilikili bulunduu ithalat firmann verileri esas alndndan yeniden sat dnemi 8/2/2011-31/1/2012 olarak; Ariston Thermo (China) Co. Ltd. firmasnn da benzer ekilde ilikili bulunduu ithalat firmann verileri esas alndndan yeniden sat dnemi 14/3/2011-9/3/2012 olarak belirlenmitir.

(7) te yandan, ihra fiyat oluturulurken Ariston Thermo S.p.A. ve Ariston Thermo (China) Co. Ltd. firmalar ile Ariston Trkiye firmasnn; Ferroli S.p.A. ile Ferroli Trkiye firmasnn ilikili olmas nedeniyle ibirliinde bulunan ve soruturma konusu rn ithal ettii tespit edilen be ithalat firmann beyan ettii kr marj oranlarndan en dk kr marj olan %8 makul bulunarak oluturulmu ihra fiyat hesaplamalarnda esas alnmtr.

(8) Ayrca Ariston Thermo (China) Co. Ltd. firmas, Trkiyeye satlarnn nemli ksmn orijinal rn reticisi sfatyla gerekletirdiini belirtmitir. Bu nedenle, ticari aama ayarlamas yaplmas gerektiini iddia etmitir. Bu husus, orijinal rn reticisi sfatyla yaplan satlarda dikkate alnmtr.

BENC BLM

Damping Marjlar

Fiyat karlatrmas

MADDE 17 (1) Adil bir karlatrmann yaplabilmesini teminen, normal deer ile ihra fiyat mmkn olduu lde fabrika k aamasna getirilerek ayn ticari aamada karlatrlmtr.

(2) Ynetmeliin 10 uncu maddesi hkm gereince, ilgili taraflarca fiyat karlatrmasn etkiledii ileri srlen hususlar deerlendirilmi ve kalite snflandrmas, tama, sigorta, ykleme ve bindirme masraflar, paketleme giderleri, deme koullar, ticar aama farkll, indirim, geri deme, banka masraflar, vergi iadesi gibi belgelendirilen, uygulanabilir ve hakl grlen ayarlamalar yaplmtr.

(3) Ariston Trkiye firmas, sat, genel ve idari giderler hesaplamas ierisinde bulunan avukatlk ve mahkeme masraflarnn termosifon ithalat ve yeniden sat arasnda yaplan bir harcama olmad ve sat, genel ve idari giderlerden karlmas gerektiini iddia etmitir. Sz konusu harcama srekli katlanlan bir masraf olmadndan sat, genel ve idari giderler hesaplamasndan karlmtr.

(4) Ariston Trkiye firmas, sat, genel ve idari giderler hesaplamas ierisinde kombi satlarna ilikin harcamalarn sat, genel ve idari giderler hesaplamasndan karlmasn talep etmitir. Ancak, soruturma konusu rn iin dorudan sat masraflar hari, sat, genel ve idari giderler firma geneli iin belirlenmektedir. Sz konusu talep uygun grlmemitir.

(5) Ariston Thermo (China) Co. Ltd. firmas, orijinal rn reticisi sfatyla yapt satlardaki ayarlamada kullanlan sat genel idari giderler orannn Ariston Trkiye firmasnn sat genel idari giderler oran yerine, kendi oranlarnn ya da yerli retici Demirdkm firmasnn orannn kullanlmas gerektiini belirtmitir. Ticari aama ayarlamas olarak, orijinal rn reticisi sfatyla yaplan satlarda oluturulan ihra fiyatndan Ariston Trkiyenin sat, genel ve idari giderleri dlmemitir.

(6) Ferroli S.p.A. firmas, maliyet hesaplamasnda kullanlan oranlardan reklam, sat sonras hizmetler ve amortisman giderlerinin ad geen rnlerle dorudan balantl olmadn ve sat, genel ve idari hesaplamasndan karlmasn talep etmitir. Ancak, soruturma konusu rn iin dorudan sat masraflar hari, sat genel idari giderler firma geneli iin belirlenmektedir. Sz konusu talep uygun grlmemitir.

Damping marjlar

MADDE 18 (1) Ynetmeliin 11 inci maddesi erevesinde damping marjlar, normal deer ile ihra fiyatlarnn arlkl ortalamalarnn karlatrlmas suretiyle hesaplanmtr. Damping marjnn belirlenmesinde kullanlan yntem ile yaplan hesaplamalar, firma zel nihai bildirimlerinde kapsaml ve ayrntl olarak aklanmtr. birliine gelmedii kabul edilen firmalar iin ise, Ynetmeliin 26 nc maddesi uyarnca, ibirliinde bulunmamay dllendirmemek ve ibirliinden kanmay nlemek amacyla, ibirliinde bulunan firmalarn Trkiyeye ihra ettii belirlenen rn tipleri baznda hesaplanan damping marjlarnn en yksek olan esas alnmtr.

(2) Buna gre, soru formuna cevap veren retici/ihracat firmalar ile ibirliinde bulunmayan dier firmalar iin CIF bedelin yzdesi olarak hesaplanan damping marjlar aadaki gibidir:

HC :

Ariston Thermo (China) Co. Ltd. ........ : % 49,58

HCde yerleik dier firmalar ......... : % 83,52

talya :

Ariston Thermo S.p.A. .. : % 15,82

Ferroli S.p.A. ......... : % 24,28

talyada yerleik dier firmalar : % 38,60

Srbistan :

Srbistanda yerleik tm firmalar . : % 29,06

DRDNC KISIM

Zarara likin Belirlemeler

 

BRNC BLM

Dampingli thalat

thalatn hacmi ve geliimi

MADDE 19 (1) Ynetmeliin 17 nci maddesi erevesinde, soruturma konusu lkeler meneli ithalatn hacminde mutlak ve nispi anlamda nemli lde bir art olup olmad incelenmitir. Sz konusu inceleme 2009-2011 aras zarar inceleme dnemi olarak kabul edilen dnem iin yaplmtr.

rnn genel ithalat

MADDE 20 (1) 2009 ylnda 3.206 ton olan toplam termosifon ithalat, 2010 ylnda 3.935 ton, 2011 ylnda ise 3.881 ton dzeyinde gereklemitir.

rnn soruturma konusu lkelerden ithalat

MADDE 21 (1) HCden yaplan ithalat sz konusu dnemde miktar baznda srasyla 1.488 ton, 2.478 ton ve 2.583 ton olarak gerekleerek toplam ithalatn srasyla %46,5, %61,2 ve %66,5ini oluturmutur. Sz konusu lkeden yaplan ithalat deer baznda ise srasyla 6,23 milyon ABD Dolar, 9,44 milyon ABD Dolar ve 11,8 milyon ABD Dolar olarak gereklemitir.

(2) talyadan yaplan ithalat ise ayn dnemde miktar baznda srasyla 870,1 ton, 702,9 ton ve 455,3 ton olarak gerekleerek toplam ithalatn srasyla %31,9, %22,8 ve % 11,7sini oluturmutur. Sz konusu lkeden yaplan ithalat deer baznda ise srasyla 3,42 milyon ABD Dolar, 2,94 milyon ABD Dolar ve 1,94 milyon ABD Dolar olarak gereklemitir.

(3) Srbistandan yaplan ithalat ise sadece soruturma dneminde miktar baznda 688 ton olarak gerekleerek toplam ithalatn %17,7sini oluturmutur.

thalatn toplu olarak deerlendirilmesi

MADDE 22 (1) Ynetmeliin 17 nci maddesi gereince yaplan inceleme neticesinde; soruturmaya konu lkeler iin damping marjlarnn ve miktar baznda ithalat ii paylarnn ihmal edilebilir seviyenin zerinde olduu; sz konusu lkelerden ithal edilen soruturma konusu rnlerin ortalama birim ithal fiyatlarnn YD tarafndan retilen benzer rnn ortalama birim sat fiyatlarn nemli lde krd ve basklad, soruturmaya konu lkeler meneli rnlerin birbirleri arasnda ve YD tarafndan retilen benzer rn ile dorudan rekabet ierisinde olduklar anlaldndan ithalatn toplu olarak deerlendirilmesi ynnde bir engel bulunmad belirlenmitir.

(2) Dier taraftan, Ariston Thermo S.p.A. firmas talyann ithalatnn zarar inceleme dneminde azaldn ve zarara neden olmadn, bu nedenle toplu deerlendirme yaplmasnn uygun olmadn iddia etmitir. Ancak, talyann ithalatnn zarar inceleme dneminde azalmas, Ynetmeliin 18 inci maddesi gereince toplu deerlendirme yaplmasna engel tekil etmemektedir. te yandan, HCden yaplan soruturma konusu rn ithalatnda art ve talyadan yaplan ithalatta d yaanmasna karn 2009 ve 2011 yllarnda talya meneli soruturma konusu rnn ortalama birim fiyatlar HC meneli rnn ortalama birim fiyatlarnn altnda seyretmi ve YDn sat fiyatlarn nemli lde krm ve basklamtr. Bu hususlara ilaveten, HCde soruturmaya konu olan ve HC meneli ithalatn nemli bir blmn gerekletiren Ariston Thermo (China) Co. firmas ile talyada soruturmaya konu olan Ariston Thermo S.p.A. firmasnn ayn grup ierisinde yer ald dikkate alndnda, grubun Trkiyeye ynelik ihracat ve fiyatlandrma stratejisini bir btn olarak tasarlad dnlmektedir. te yandan, 22 nci maddenin ilk fkrasnda belirtildii zere ithalatn etkisinin toplu olarak deerlendirilmesi iin gerekli koullarn saland deerlendirilmitir.

(3) Buna ilaveten Ariston Thermo S.p.A., Srbistan ile Slovenyadaki retici ayn firma olduundan iki lke meneli ithalatn toplanarak deerlendirme yaplmas gerektiini belirtmitir. Dampinge kar soruturmalar, soruturma konusu rnn mene lkesi ya da ihracat lkesi nezdinde balatlmakta ve retici/ihracat firmalar nezdinde nlem alnmaktadr. Dolaysyla, Slovenya soruturmaya konu olmadndan Slovenyann ithalat verilerini, ithalatn toplu deerlendirmesi ierisinde deerlendirmek mmkn bulunmamaktadr.

(4) Yaplan incelemeler neticesinde, soruturmaya konu HC, talya ve Srbistan meneli ithalatn toplu deerlendirilmesi iin gerekli koullarn olutuu anlaldndan, ithalatn etkisinin deerlendirilmesi toplu olarak yaplmtr.

(5) Buna gre, zarar inceleme dneminde soruturmaya konu lkelerden yaplan ithalatn miktar baznda toplam ithalat ierisindeki pay, 2009 ylnda %74 iken 2010 ylnda %81, 2011 ylnda ise %96 olarak gereklemitir.

rnn nc lkelerden ithalat

MADDE 23 (1) Soruturmaya konu rnn nc lkelerden ithalat zarar inceleme dneminde miktar baznda srasyla 848 ton, 758 ton ve 155 ton, deer baznda srasyla 3,76 milyon ABD Dolar, 3,02 milyon ABD Dolar ve 1,18 milyon ABD Dolar olarak gereklemitir. nc lkeler meneli ithalat, toplam ithalatn srasyla %26, %19 ve %4n oluturmutur.

Dampingli ithalatn pazar payndaki deiim

MADDE 24 (1) Soruturmaya konu rnn yurtii tketimi, bavuru sahibi firma Trk Demir Dkm Fabrikalar A.. ile desteki firmalar Baymak Makina Sanayi ve Ticaret A.. ile Emas Makina Sanayi A.. firmalar ile bavurusunu geri eken Vestel Beyaz Eya Sanayi ve Ticaret A..nin yurtii satlar ile genel ithalatn toplanmas suretiyle hesaplanmtr. Bu erevede belirlenen toplam tketim, 2009 ylnda 7.640 ton, 2010 ylnda 8.115 ton, 2011 ylnda 8.748 ton olarak gereklemitir.

(2) Sz konusu dnemde, YDn pazar pay, 2009 ylnda %58, 2010 ylnda %52, 2011 ylnda %56 olarak gereklemitir. Soruturmaya konu lkeler meneli ithalatn pazar pay ise, 2009 ylnda %31, 2010 ylnda %39, 2011 ylnda %43 olarak gereklemitir.

thalat fiyatlarnn geliimi

MADDE 25 (1) TK kaytlar esas alnarak yaplan incelemede, HC meneli ithalatn arlkl ortalama birim CIF ihra fiyat, 2009 ylnda 4,19 ABD Dolar/Kg., 2010 ylnda 3,81 ABD Dolar/Kg, 2011 ylnda ise 4,55 ABD Dolar/Kg.; talya meneli ithalatn arlkl ortalama birim CIF ihra fiyat 2009 ylnda 3,93 ABD Dolar/Kg., 2010 ylnda 4,19 ABD Dolar/Kg. ve 2011 ylnda 4,26 ABD Dolar/Kg. olarak gereklemitir. Srbistan meneli ithalatn arlkl ortalama birim CIF ihra fiyat 2011 ylnda 3,87 ABD Dolar/Kg. olarak gereklemitir.

(2) Soruturmaya konu lkelerden yaplan ithalatn arlkl ortalama birim fiyatlar, ayn dnemde srasyla 4,09 ABD Dolar/Kg., 3,89 ABD Dolar/Kg. ve 4,39 ABD Dolar/Kg. olarak gereklemitir.

(3) nc lkeler meneli ithalatn arlkl ortalama birim CIF ihra fiyat ise 2009 ylnda 4,43 ABD Dolar/Kg. iken 2010 ylnda 4,01 ABD Dolar/Kg., 2011 ylnda ise 7,65 ABD Dolar/Kg. olarak gereklemitir.

KNC BLM

Dampingli thalatn Yerli retici Fiyatlar zerindeki Etkisi

Genel

MADDE 26 (1) Ynetmeliin 17 nci maddesinin ilgili hkmleri erevesinde dampingli ithalatn YDn sat fiyatlar zerindeki etkisi deerlendirilirken ibirliine gelen ihracat firma ile ithalat istatistikleri baznda fiyat krlmas ve fiyat basks hesaplanmtr.

(2) Firma bazl fiyat krlmas ve basks hesaplamalar en ok ticarete konu olan rn tipleri baznda yapldndan hesaplamalar adet zerinden gerekletirilmitir. lke geneli fiyat krlmas ve basks hesaplamalar ise her lkeden gerekletirilen termosifon ithalatndaki tiplerin farkl olmas nedeniyle kg. zerinden hesaplanmtr. Adet deerler kg.ye dntrlrken TK verileri esas alnarak dnm yaplmtr.

Fiyat krlmas

MADDE 27 (1) Fiyat krlmas, ithal rn fiyatlarnn Trkiye piyasasnda YDn yurt ii sat fiyatlarnn yzde olarak ne kadar altnda kaldn gsterir.

(2) Fiyat krlmas analizinde, soruturma konusu lkelerin CIF ithal fiyatlarnn zerine ithalat firmalardan elde edilen ve gmrklerde fiilen gerekleen ithalat masraflar ile dier masraflar ilave edilerek bulunan soruturma konusu rnn Trkiye piyasasna giri fiyatlar, YDn ortalama yurtii sat fiyatlar ile karlatrlmtr. Ancak, hesaplama kg. baznda eitli boyutlardaki prizmatik veya silindirik zelliklerdeki tm rn tiplerini ierdiinden ve rn tipleri arasndaki teknik zelliklerden (rnn standart, led gstergeli, termostat kontroll veya dijital kontroll olmas) kaynaklanan fiyat farkn gzard ettiinden sadece gsterge niteliindedir.

(3) Bu erevede, zarar dneminde HC meneli ithalat iin soruturma dneminde -%17,48; talya meneli ithalat iin -%5,01, Srbistan meneli ithalat iin ise %12,81 orannda fiyat krlmas hesaplanmtr.

(4) Dier taraftan, firma bazl fiyat krlmas hesabnda ise ibirliine gelen firmalar iin SD olan 2011 ylndaki en ok ticarete konu olan tipler (Ariston Thermo (China) Co. Ltd. ve Ariston Thermo S.p.A iin 50lt., 60lt. ve 80lt.; Ferroli S.p.A iin 50lt., 65lt ve 80lt.) baznda ilk bamsz alcya arlkl ortalama sat fiyatlar ile YDn ayn tipler iin arlkl ortalama yurtii sat fiyatlar kullanlarak hesaplanmtr.

(5) Buna gre, Ariston Thermo (China) Co. Ltd. firmasnn CIF ithal fiyatn %22,11i, Ariston Thermo S.p.A. firmasnn %26,80i ve Ferroli S.p.A. firmasnn %16,25i orannda YDn fiyatlarn krd belirlenmitir.

(6) Nihai bildirim sonrasnda ilgili taraflarca talyadan gerekletirilen ithalatn YDn fiyatlarn krmad ifade edilmitir. Ancak 2011 yl iin hesaplanan firma bazl fiyat krlmalarnn nemli seviyelerde olduu grlmtr.

Fiyat basks

MADDE 28 (1) Fiyat basks, dampingli ithal fiyatlarnn Trkiye piyasasnda YDn olmas gereken sat fiyatnn yzde olarak ne kadar altnda kaldn gsterir.

(2) Fiyat basks analizinde, soruturma konusu lkelerin CIF ithal fiyatlarnn zerine ithalat firmalardan elde edilen ve gmrklerde gerekleen masraflar ilave edilerek bulunan soruturmaya konu lkeler meneli rnlerin Trkiye piyasasna giri fiyatlar, YDn retim maliyetine mkul oranda kr marj eklenmek suretiyle tespit edilen olmas gereken sat fiyat ile karlatrlmtr. Ancak, sz konusu hesaplama kg baznda eitli boyutlardaki ve zelliklerdeki tm rn tiplerini ierdiinden ve rn tipleri arasndaki teknik zelliklerden (rnn standart, led gstergeli, termostat kontroll veya dijital kontroll olmas) kaynaklanan fiyat farkn gzard ettiinden sadece gsterge niteliindedir.

(3) Buna gre, soruturma dneminde HC meneli ithalatn fiyatlarnn YDn fiyatlarn %15,20; talya meneli ithalatn fiyatlarnn %29,71 ve Srbistan meneli ithalatn fiyatlarnn ise %52,03 orannda bask altnda tuttuu tespit edilmitir.

(4) Dier taraftan, firma bazl fiyat basks hesabnda ise benzer ekilde ibirliine gelen firmalar iin SD olan 2011 ylndaki tip baznda en ok ticarete konu olan (Ariston Thermo (China) Co. Ltd. ve Ariston Thermo S.p.A iin 50lt., 60lt. ve 80lt.; Ferroli S.p.A iin 50lt., 65lt. ve 80lt.) tipler baznda ilk bamsz alcya arlkl ortalama sat fiyatlar ile YDn tip baznda arlkl ortalama yurtii sat fiyatlar kullanlarak hesaplanmtr. Buna gre, Ariston Thermo (China) Co. Ltd. firmas iin %18,73, Ariston Thermo S.p.A. firmas iin %28,56 ve Ferroli S.p.A. firmas iin ise %15,75 orannda fiyat basks hesaplanmtr.

NC BLM

Yerli retim Dalnn Durumu

Yerli retim dalnn ekonomik gstergeleri

MADDE 29 (1) YDn ekonomik gstergelerinin incelenmesinde bavuru sahibi Trk Demir Dkm Fabrikalar A..nin soruturma konusu rne ilikin 2009-2011 yllar arasndaki verileri esas alnmtr. Ynetmeliin 17 nci maddesi hkmleri erevesinde, dampingli ithalatn YDn ekonomik gstergeleri zerindeki etkisinin tespiti amacyla, zarar dnemi ierisinde YDn retim, sat, pazar pay, yurtii fiyatlar, kapasite, kapasite kullanm, maliyetler, stoklar, istihdam, cretler, verimlilik, nakit ak, yatrmlardaki art, krllk, byme, sermaye art, net dnem kr/zarar gstergeleri analiz edilmitir.

(2) Sz konusu dnem iin yaplan zarar analizinde eilimi grebilmek amacyla TL bazndaki veriler TK tarafndan hesaplanan yllk ortalama retici fiyatlar endeksi kullanlarak enflasyondan arndrlm, reel hale getirilmi ve 2009 yl esas alnarak endekslenmitir.

a) retim

1) YDn soruturmaya konu rnde 2009 ylnda 100 olan retim miktar endeksi, takip eden yllarda srasyla 84e ve 78e gerilemitir.

b) Yurt ii satlar

1) YDn soruturmaya konu rnde 2009 ylnda 100 olan yurt ii sat miktar endeksi, takip eden yllarda srasyla 77ye ve 74e gerilemitir. 2009 ylnda 100 olan yurt ii sat hslat endeksi ise takip eden yllarda srasyla 68e ve 52ye gerilemitir.

c) hracat

1) YDn soruturmaya konu rnde 2009 ylnda 100 olan ihracat miktar endeksi takip eden yllarda srasyla 128e km daha sonra 79a dmtr. 2009 ylnda 100 olan ihracat hslat endeksi ise takip eden yllarda srasyla 78e ve 73e gerilemitir.

) Pazar pay

1) YDn soruturmaya konu rnde 2009 ylnda 100 olan yurtii pazar pay endeksi, takip eden yllarda srasyla 89 ve 96 olarak gereklemitir.

d) Stoklar

1) YDn soruturmaya konu rnde 2009 ylnda 100 olan stok miktar endeksi, takip eden yllarda srasyla 33 ve 59 olarak gereklemitir.

e) Kapasite ve kapasite kullanm oran (KKO)

1) YDn soruturmaya konu rnde retim kapasitesi sz konusu yllarda deimezken, 2009 ylnda 100 olan KKO endeksi, takip eden yllarda srasyla 84e ve 78e gerilemitir.

f) stihdam

1) YDn soruturmaya konu rnde 2009 ylnda 100 olan idari personel says endeksi, takip eden yllarda srasyla 121 ve 131e karken; yine 2009 ylnda 100 olan direkt ii says endeksi takip eden yllarda srasyla 95e ve 87ye gerilemitir.

g) cretler

1) YDn btn faaliyetleri ile ilgili olarak 2009 ylnda 100 olan retiminde alan iilerin aylk giydirilmi brt cret endeksi takip eden yllarda srasyla 92ye ve 87ye gerilemitir.

) Verimlilik

1) YDn soruturmaya konu rnde 2009 ylnda 100 olan retiminde alan ii bana verimlilik endeksi takip eden yllarda srasyla 88 ve 89 olarak gereklemitir.

h) Yurtii fiyatlar

1) YDn soruturmaya konu rnde 2009 ylnda 100 olan arlkl ortalama yurtii birim sat fiyat endeksi takip eden yllarda srasyla 88e ve 71e gerilemitir.

) Maliyetler

1) YDn soruturmaya konu rnde 2009 ylnda 100 olan arlkl ortalama birim ticari maliyet endeksi takip eden yllarda srasyla 91 ve 97 olarak gereklemitir.

i) Krllk

1) YDn soruturmaya konu rnde 2009 ylnda 100 olan birim krllk endeksi takip eden yllarda srasyla (-) 38e ve (-) 228e gerilemitir.

j) Nakit ak

1) YDn soruturmaya konu rnde 2009 ylnda 100 olan nakit ak endeksi takip eden yllarda srasyla 24e ve (-) 91e gerilemitir.

k) Net krllk, zkaynaklarn krll ve yatrm hslat

1) YDn btn faaliyetleri ile ilgili olarak, 2009 ylnda 100 olan net krllk (Net Kr/Net Sat) endeksi, takip eden yllarda srasyla (-) 1.712ye ve (-) 1.779ye gerilemitir.

2) 2009 ylnda 100 olan zkaynak krll (Kr/zkaynak) endeksi takip eden yllarda srasyla (-) 1.694e ve (-) 2.329a gerilemitir.

3) 2009 ylnda 100 olan yatrm hslat (Kr/Aktif Toplam) endeksi takip eden yllarda srasyla (-) 1.632 ve (-) 1.493 olarak gereklemitir.

l) Byme

1) YDn btn faaliyetleri ile ilgili olarak, 2009 ylnda 100 olan aktif bykl takip eden yllarda srasyla 88 ve 107 olarak gereklemitir.

m) z sermaye art

1) YDn btn faaliyetleri ile ilgili olarak, 2009 ylnda 100 olan z sermaye endeksi takip eden yllarda srasyla 85e ve 68e gerilemitir.

n) Yatrmlardaki art

1) YD ilgili dnemde yenileme yatrm yapmazken, 2009 ylnda 100 olan tevsi yatrm endeksi takip eden yllarda srasyla 72 ve 153 olarak gereklemitir.

Ekonomik gstergelerin deerlendirilmesi

MADDE 30 (1) Yaplan incelemede, YDde zarar dnemi boyunca soruturmaya konu rnde retim miktarnda azalma meydana geldii, bu azalmann kapasite kullanm orann aa ektii, yurtii satlarda nemli lde d yaand belirlenmitir. Bunun sonucunda, byyen yurtii tketime ramen yurtii satlarn nemli oranda azalmasndan dolay pazar paynda gerileme yaand belirlenmitir.

(2) Dier taraftan, soruturmaya konu lkelerden artan dampingli ithalatn YDn yurtii sat fiyatlarn krd ve sz konusu fiyatlar zerinde bask oluturduu belirlenmitir. Oluan bask nedeniyle yurtii sat fiyatlarnn ticari maliyetlere oranla nemli lde dt, zellikle 2011 ylnda yurtii sat fiyatlarnn snai maliyetlerin dahi altnda seyrettii grlmtr. Bunun sonucunda, yurtii satlardan rn krnda ve toplam rn krllnda nemli bozulmalar gereklemitir. Bu durum, YDn nakit aknn negatife dnmesine neden olmutur.

(3) YDn faaliyet giderlerinde bir azalma grlrken finansman giderlerinde art yaand belirlenmitir. Sz konusu artn tm faaliyetlere ilikin yatrmlardan kaynakland belirlenmitir.

(4) Dier taraftan, YDn rn istihdamnda daralmaya gittii direkt ii saysnn incelenen dnemde azald belirlenmitir.

(5) YDn btn faaliyetlerine ilikin veriler incelendiinde, net satlarda ve aktif byklkte olumluluk yaanrken, net dnem krnda bozulma yaand belirlenmitir. Bunun yannda, faaliyet giderlerinde d, finansman giderlerinde ise art yaanmtr. Bu durumun 2011 ylnda tm faaliyetlere ilikin tevsi yatrmlarnda meydana gelen arttan kaynakland tespit edilmitir.

(6) YDn btn faaliyetlerine ilikin olarak finansal oranlar deerlendirildiinde ise net krllnda, zkaynak krllnda ve yatrm haslat orannda bozulmann yaand belirlenmitir.

(7) Sz konusu veriler neticesinde, YDde soruturma konusu rnde maddi zararn mevcut olduu tespit edilmitir.

BENC KISIM

Dampingli thalat ile Zarar Arasndaki Nedensellie likin Belirlemeler

 

BRNC BLM

Dampingli thalatn Etkisi

Dampingli ithalatn zarar zerindeki etkisi

MADDE 31 (1) Zarar dneminde soruturmaya konu olan lkeler meneli dampingli ithalatn fiyatlarnn YD fiyatlarn nemli oranlarda krd ve bask altnda tuttuu; yurtii tketim %14 orannda art gsterirken, soruturmaya konu lkelerin pazar paynn %38 seviyesinde artt, buna karn YDn pazar paynn %4, dier ihracat lkelerin pazar paylarnn ise %84 orannda dt belirlenmitir. Bu durum, i piyasann nemli lde bydn, ancak bata YDn ve dier lkelerin dampingli ithalat nedeniyle pazar paylarn koruyamadklarn ve byyen pazardan istifade edemediklerini, soruturmaya konu olan lkelerin gittike daha fazla Trkiye piyasasna nfuz ederek pazar paylarn arttrdklarn gstermektedir.

(2) Ayrca, dampingli ithalat nedeniyle YDn zarar dneminde yaad fiyat basks sonucunda fiyatlarn olmas gereken seviyeye ykseltemedii ve dolaysyla zarar ettii belirlenmitir.

(3) Bu tespitler nda, zarar inceleme dneminde mutlak ve nispi olarak miktar ve deer baznda art gsteren dampingli ithalat nedeniyle YDn ekonomik gstergelerinde ciddi bozulmalar olduu grlmtr. Dampingli ithalatn seyri ile YDdeki olumsuz gelimeler e zamanl olarak seyretmitir. Bu nedenle, YDde grlen zararn dampingli ithalattan kaynakland sonucuna varlmtr.

KNC BLM

Zarara Neden Olabilecek Dier Unsurlarn Deerlendirilmesi

Zarara neden olabilecek dier unsurlar

MADDE 32 (1) Ynetmeliin 17 nci maddesi hkmleri gereince, YDde maddi zarara yol aabilecei dnlen dier bilinen unsurlar incelenmitir. Yaplan inceleme neticesinde, dampingli ithalat dnda deerlendirilen dier unsurlardan herhangi birinin YDde tespit edilen maddi zarar zerinde nemli olumsuz etkiye neden olmad belirlenmitir.

nc lkelerden ithalat

MADDE 33 (1) nc lkelerden yaplan ithalat 2009 ve 2010 ylnda miktar ve ortalama ithal birim fiyatlar asndan istikrarl bir seyir izlerken, 2011 ylnda nemli lde dm ve ortalama birim fiyatlar art gstermitir. Sz konusu lkelerin yurtii pazar pay %11den %2ye gerilemitir.

hracat performansndaki d

MADDE 34 (1) Ariston Thermo S.p.A., YDde zarar inceleme dneminde grlen maddi zararn dampingli ithalattan deil, sz konusu dnemde YDde grlen ihracat performans dnden kaynaklandn iddia etmitir. Zarar inceleme dneminde YDn 2010 ylndaki ihracat 2009 ylna gre yaklak %28 orannda artm, 2011 ylnda ise bir nceki yla oranla yaklak %38 orannda dmtr. YDn ihracat zarar inceleme dneminde toplam satlarnn %10u ile %15i arasnda deimektedir. Dolaysyla, YDn ihracat performansnda 2011 ylnda grlen d, YDde maddi zarara yol aacak ve dampingli ithalat ile YDde grlen maddi zarar arasndaki nedensellik ban ortadan kaldracak dzeyde deildir.

Dier unsurlarn etkisi

MADDE 35 (1) Yaplan incelemede soruturmaya konu rnn kullanm alan ve tketici alglanmasnn ayn kald ve dolaysyla tketim eiliminde bir deiiklik olmad; soruturmaya konu lkelerde retilen soruturma konusu rn ile YD tarafndan retilen benzer rnn retim teknolojisinde bir farkllk olmad belirlenmitir.

(2) Soruturma dneminde soruturmaya konu rnn ithalatnda ve ihracatnda Trkiyede ve soruturmaya konu lkelerde ticareti kstlayc bir gelimenin gereklemedii tespit edilmitir.

(3) lgili taraflarca, YDn nemli lde yatrm yapt, bunun ise firmann finansal performansn olumsuz ynde etkiledii iddia edilmitir. 2011 ylnda dk dzeyde artan yatrm birim finansal maliyette arta yol amtr. Ancak, birim krllktaki nominal azalma finansal maliyetteki nominal artn yaklak 8 kat olduu tespit edildiinden, finansal maliyetteki artn yatrmlardaki arttan kaynaklanmad belirlenmitir.

(4) lgili taraflarca, YDn finansal giderleri nedeniyle nakit knn artt ve zarara sebep olan hususun nakit ak olduu iddia edilmitir. Ancak, zarar gstergeleri arasnda yer alan nakit ak hesab firma geneline ilikin deil soruturma konusu rn krll ve rn amortismanndan olumaktadr.

(5) lgili taraflarca, ihracat performansndaki d haricinde YDde maddi zarara yol aabilecek baka unsur iddia edilmemitir.

ALTINCI KISIM

Karar

Karar

MADDE 36 (1) Soruturma sonucunda dampingin, yerli retim dalnda zarar ve her ikisi arasnda illiyet bann mevcut olduu tespit edilmi olup thalatta Haksz Rekabeti Deerlendirme Kurulunun karar ve Ekonomi Bakannn onay ile aada tanm ve menei belirtilen eyann Trkiyeye ithalatnda daha az vergi kural uygulanarak karsnda belirtilen oranlarda dampinge kar kesin nlem yrrle konulmutur.

 

GTP

Eyann Tanm

Mene lke

Firma

Dampinge Kar nlem (CIF Bedelin %)

8516.10.80.00.19

Dierleri

in Halk Cumhuriyeti

Ariston Thermo (China) Co. Ltd.

%22

Dierleri

%49

talya

Ariston Thermo S.p.A.

%9

Ferroli S.p.A.

%16

Dierleri

%24

Srbistan

Tm Firmalar

%29

 

Uygulama

MADDE 37 (1) Gmrk idareleri, Karar maddesinde gmrk tarife pozisyon numaras, tanm ve mene lkesi belirtilen eyann, dier mevzuat hkmleri sakl kalmak kayd