19 Eyll 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28770

YNETMELK

Maltepe niversitesinden:

MALTEPE NVERSTES TIP FAKLTES ETM-RETM VE

SINAV YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 31/7/2013 tarihli ve 28724 sayl Resm Gazetede yaymlanan Maltepe niversitesi Tp Fakltesi Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin 19 uncu maddesinin ikinci fkrasnn (b) bendi, drdnc fkrasnn (c) bendi ile beinci fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

b) Bir eitim ylnn sonunda btn ders kurullarndaki teorik derslere mazeretsiz olarak toplam devamszl %30u geen renci sfr puan (F2) alr, final snavna ve btnleme snavna giremez.

c) Drdnc ve beinci dnem stajlarnda her bir staj sresinin %20sinden fazlasna devam etmeyen ve mazereti Faklte Ynetim Kurulunca kabul edilen renci, o stajn snavna ve stajn btnleme snavna alnmaz, mazeretli kalr ve sfr puan (E) alr.

a) Kurul d her bir semeli dersin % 30undan fazlasna mazeretsiz olarak devam etmeyen renci o dersin final ve btnleme snavna alnmaz ve o dersten (F2) notu alr. Kurul d her bir semeli dersin %30undan fazlasna devam etmeyen ve mazereti Faklte Ynetim Kurulunca kabul edilen renci o dersin final ve btnleme snavna alnmaz, mazeretli olarak kalr ve (E) notu alr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 28 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Aile hekimlii dneminde (altnc dnem) renciler, her anabilim veya bilim dalnda yaplan alma sonunda klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha almalar, aldklar hasta ykleri, yazdklar epikrizler, hastalara davran ve ilgileri, nbetler, katldklar seminerler, teorik bilgi dzeyleri, genel davranlar ayr ayr gz nne alnarak staj sorumlusu tarafndan deerlendirilirler. Baarl saylabilmek iin 100 puan zerinden en az 60 puan alnmas arttr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin geici 1 inci maddesine aadaki fkra eklenmitir.

(3) 2013-2014 Eitim-retim ylnda yatay gei yaparak Faklteye kayt yaptran rencilere de bu Ynetmelik hkmleri uygulanr.

MADDE 4 Bu Ynetmelik 31/7/2013 tarihinden geerli olmak zere yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 5 Bu Ynetmelik hkmlerini Maltepe niversitesi Rektr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

31/7/2013

28724

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

25/8/2013

28746