19 Eylül 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28770

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                    18 Eylül 2013

         69471265-305-8159

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 19 Eylül 2013 tarihinde Moldova Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                         18 Eylül 2013

       68244839-140.03-250-553

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 18/9/2013 tarihli ve 69471265-305-8159 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Eylül 2013 tarihinde Moldova Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI