15 Eylül 2013  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28766

DÜZELTME

8/9/2013 tarihli ve 28759 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin çerçeve 36 ncı maddesinde yer alan “ikinci fıkrası” ibaresi “üçüncü fıkrası”, “dördüncü fıkrasının” ibaresi ise “beşinci fıkrasının” şeklinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 9/9/2013 tarihli ve 11968226-310.99-7882 sayılı yazısı üzerine düzeltilmiştir.