27 Ağustos 2013 Tarihli ve 28748 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Bülent Ecevit Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Kadir Has Üniversitesi Girişimcilik, Yenilikçilik ve Teknoloji Transferi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

—  Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 26/8/2013 Tarihli ve 2013/146 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 26/8/2013 Tarihli ve 2013/147 Sayılı Kararı

 

KURUL KARARLARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 22/8/2013 Tarihli ve 5490 Sayılı Kararı

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 22/8/2013 Tarihli ve 5491 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri