21 Austos 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28742

YNETMELK

Pamukkale niversitesinden:

PAMUKKALE NVERSTES TIP FAKLTES ETM-RETM

VE SINAV YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 18/4/2010 tarihli ve 27556 sayl Resm Gazetede yaymlanan Pamukkale niversitesi Tp Fakltesi Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin 4 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Aile hekimlii dnemi: Tp doktorluu programnn altnc dnemini,

b) Akademik takvim: Eitim retim ylnn balama ve biti tarihleri ile snav tarihleri gibi tarihleri ieren takvimi,

c) alma klavuzu: Pamukkale niversitesi Tp Fakltesi Mezuniyet ncesi Tp Eitimi Kurullar ve Eitim Sorumlular alma Klavuzunu,

) Dekan: Pamukkale niversitesi Tp Fakltesi Dekann,

d) Dnem: ki yaryldan oluan bir eitim-retim yln,

e) Faklte Kurulu: Pamukkale niversitesi Tp Fakltesi Kurulunu,

f) Faklte Ynetim Kurulu: Pamukkale niversitesi Tp Fakltesi Ynetim Kurulunu,

g) Kredi: Bir dersin haftalk teorik ve /veya uygulama ders saati ile rencinin ders d faaliyetlerinden oluan i ykne gre tanmlanan l birimini,

) MEK: Pamukkale niversitesi Tp Fakltesi Mezuniyet ncesi Eitim-retim Koordinasyon Kurulunu,

h) Not durum izelgesi: rencinin mezun olabilmesi iin almak zorunda olduu dersleri, ve uygulamalar yaryl tabanl olarak ve her bir dersten alnan sadece son baar notunun gsterildii belgeyi,

) Rektr: Pamukkale niversitesi Rektrn,

i) Senato: Pamukkale niversitesi Senatosunu,

j) Tp Fakltesi: Pamukkale niversitesi Tp Fakltesini,

k) Uygulama dilimi: Tp doktorluu program aile hekimlii dneminde yer alan her bir klinik staj,

l) niversite: Pamukkale niversitesini,

m Yaryl: Bir akademik takvimde gz ve bahar yaryllarn,

ifade eder.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 16 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 16 (1) Atatrk lkeleri ve nklap Tarihi, Trk Dili, Bilgisayar, Yabanc Dil, Beden Eitimi, Gzel Sanatlar dersleri ve benzeri ortak zorunlu ve semeli dersler ile ilgili hususlar, Pamukkale niversitesi nlisans, Lisans Eitim ve retim Ynetmelii ve ilgili dier mevzuat hkmlerine gre dzenlenir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 24 nc maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 4 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 5 Bu Ynetmelik hkmlerini Pamukkale niversitesi Rektr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

18/4/2010

27556

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

11/9/2011

28051