20 Austos 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28741

YNETMELK

Vakflar Genel Mdrlnden:

VAKIFLAR GENEL MDRL YKSEKRENM BURS YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; mazbut vakflarn gelirlerinden, vakfiyelerinde yer alan hayr artlarn yerine getirmek zere ihtiya sahibi yksekrenim rencilerine burs verilmesinde uyulacak usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik niversitelerde renim gren rencilere mazbut vakflarn gelirlerinden verilecek burslarla ilgili ilemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayl Vakflar Kanununun 52 nci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Genel Mdrlk: Vakflar Genel Mdrln,

b) Vakflar meclisi: Vakflar Genel Mdrl Vakflar Meclisini,

c) Blge mdrl: Vakflar Blge Mdrlklerini,

) renci: Yurt iinde renim gren yksekrenim rencisini,

d) Burs: Bu Ynetmelik hkmlerine gre, renciye karlksz verilen paray,

e) htiya: renci ve ailesinin sosyal ve ekonomik durumunu,

ifade eder.

KNC BLM

Burs Verilme artlar, Bavuru ve Bursun Kesilmesi

Burs verilmeyecek renciler

MADDE 5 (1) Aadaki rencilere burs verilmez:

a) Srekli bir ite alarak en az asgari cret dzeyinde cret alan veya gelire sahip renciler.

b) Yabanc uyruklu renciler.

c) Polis Akademisi ile askeri okul rencileri.

) Ek sre renim gren renciler.

d) Yksek lisans ve doktora rencileri.

e) Kamu kurumlarndan karlksz eitim yardm ve burs alan renciler.

f) Genel Mdrlkten muhta ayl alan renciler.

(2) Ancak, Genel Mdrln bal olduu Bakann onay ile Trkiyeye eitim iin gelmi yabanc uyruklu rencilere Genel Mdrlke belirlenecek burs kontenjannn %3 kadar kontenjan ayrlarak burs verilebilir.

Bavuru

MADDE 6 (1) Burstan faydalanmak isteyen renciler her yl 15 Eyll ile 30 Ekim tarihleri arasnda Genel Mdrlke belirlenen usul ve esaslara gre Ek-1deki formu doldurarak bavuruda bulunurlar.

Burs tahsis kontenjan, miktar ve deme zamanlar

MADDE 7 (1) Burs verilecek renci saysn, denecek burs miktarn, yllk art orann ve deme zamann belirlemeye Genel Mdrlk yetkilidir.

Burs verilme sresi

MADDE 8 (1) Burs almaya hak kazanan renciye, rencilik halinin devam etmesi ve burs almaya engel bir durumun olmamas kouluyla renim grd okulun normal renim sresince burs verilir.

(2) Ayn aileden sadece bir renciye burs verilir.

Burs verilen rencilerin takibi

MADDE 9 (1) Burs alan renci, devam ettii yksekretim kurumundan her yl eitimin balad tarihten itibaren 30 gn ierisinde bir st snfa getiini gsteren transkript ve renci belgesi alarak ilgili blge mdrlne teslim etmek zorundadr.

Burs bavurusu ile ilgili yaplacak ilemler

MADDE 10 (1) Burs bavurusunda bulunan rencilerin bavurular Ek-2deki deerlendirme kriterine gre deerlendirildikten sonra burs verilecek yla ait kontenjan miktar kadar asil ve yedek renci belirlenerek Genel Mdrlk internet sitesinde yaynlanr.

(2) Burs almaya hak kazanan rencilerin isimleri renim grdkleri niversitenin bulunduu ilin blge mdrlne ve rencinin bavuru esnasnda beyan etmi olduu mail adresine bildirilir.

(3) Blge mdrlklerince renci burslar renciler tarafndan bildirilecek banka hesap numaralarna yatrlr.

Bursun kesilmesi ve tahsili

MADDE 11 (1) Aadaki rencilerin bursu kesilir:

a) Bir st snfa gemeye hak kazanamayan renciler.

b) Herhangi bir sutan dolay cezas tecil edilenler hari haklarnda 6 ay ve daha fazla hapis, ar hapis cezas ile kesinlemi mahkmiyeti bulunan renciler.

c) Ceza ald tarih itibariyle renim grmekte olduu yksekretim kurumundan en az bir yaryl uzaklatrma cezas alan renciler.

) Sresi ierisinde renci belgesini teslim etmeyen renciler.

d) Herhangi bir mazeretten dolay kaydn donduran renciler.

(2) Genel Mdrlk gerekli grd takdirde burs alan rencilerin beyan durumlarn aratrabilir. Aratrma sonucunda rencinin durumunda geree aykr herhangi bir hususun tespit edilmesi halinde rencinin bursu kesilir. Geree aykr beyanda bulunan rencilere denen burslarn tamam yasal faizi ile birlikte renciden tahsil edilir.

NC BLM

Son Hkmler

Yrrlk

MADDE 12 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Vakflar Genel Mdr yrtr.

 

Ek-1 VAKIFLAR GENEL MDRL YKSEKRENM RENC
BURS YARDIMI BA
VURU FORMU

 

Ek-2 VAKIFLAR GENEL MDRL YKSEKRENM RENC
BURS YARDIMI DE
ERLENDRME KRTER