20 Austos 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28741

YNETMELK

Gmrk ve Ticaret Bakanlndan:

GMRK UZLAMA YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gmrk Uzlama Ynetmeliinin 3 nc maddesinin birinci fkrasnn (d) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

d) Komisyon: Gmrk ve Ticaret Blge Mdrl Uzlama Komisyonlar ile Merkezi Uzlama Komisyonlarn,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesinin nc ve drdnc fkralar ile beinci fkrasnn (c) bendi aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddeye aadaki fkra eklenmitir.

(3) lgili mevzuat uyarnca alacan tahsilat aamasna geldii durumlarda sz konusu alacak uzlamaya konu edilemez.

(4) Alacan 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayl Kaaklkla Mcadele Kanununun 3 nc maddesinde yer alan kaaklk sularna ilikin olmas halinde uzlama talebinde bulunulamaz.

c) lgili Mahkeme tarafndan ceza verilmi olmas,

(7) Eyann mlkiyetinin kamuya geirilmesine ilikin kararlar uzlamaya konu edilmez. Ancak, mlkiyetin kamuya geirilmesine karar verilen eya ile ilgili gmrk vergileri ve para cezalar uzlamaya konu edilebilir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesinin birinci, ikinci ve nc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Bu Ynetmelik kapsamna giren alacaklara ilikin uzlama taleplerinin deerlendirilmesi iin, Gmrk ve Ticaret Blge Mdrl Uzlama Komisyonlar ve Merkezi Uzlama Komisyonlar kurulur.

(2) Gmrk ve Ticaret Blge Mdrl Uzlama Komisyonlar, Blge Mdr, Blge Mdr Yardmcs, ube Mdr, Gmrk Mdr, Mdr Yardmcs, ef ve Muayene Memuru arasndan Blge Mdr tarafndan belirlenen, Bakan dhil, yeden oluur. Blge Mdr veya belirleyecei Blge Mdr Yardmcs komisyonlara bakanlk eder.

(3) Merkezi Uzlama Komisyonlar, Mstear, Mstear Yardmclar, Gmrkler Genel Mdr, Risk Ynetimi ve Kontrol Genel Mdr, Gmrkler Genel Mdrl Genel Mdr Yardmclar ve Daire Bakanlar ile Risk Ynetimi ve Kontrol Genel Mdrlnn sonradan kontrolle ilgili dairesinin bal bulunduu Daire Bakan ve Genel Mdr Yardmcs arasndan Mstear tarafndan belirlenen, Bakan dhil, yeden oluur. Komisyonlara, Mstear veya grevlendirecei Mstear Yardmcs veya Gmrkler Genel Mdr bakanlk eder.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fkralar aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddeye aadaki fkra eklenmitir.

(1) Bu Ynetmelik kapsamna giren bavurularda; konusu 500.000. TLye kadar olanlar (bu tutar dhil) iin Gmrk ve Ticaret Blge Mdrl Uzlama Komisyonlar, 500.000. TLyi aanlar iin ise Merkezi Uzlama Komisyonlar yetkilidir.

(2) Uzlamaya konu ayn nitelikteki alacaklarn birden fazla Gmrk ve Ticaret Blge Mdrlne bal Gmrk Mdrlklerine ilikin olmas durumunda, uzlamaya ilikin talepler, Merkezi Uzlama Komisyonlarnn yetkisine giren alt tutar amamak kaydyla, uzlamaya esas alacak tutarnn en ok olduu Gmrk ve Ticaret Blge Mdrlnde oluturulacak uzlama komisyonu tarafndan sonulandrlr.

(7) Kanun uyarnca, vergi asl ile vergi aslna bal olmayan cezann birlikte uyguland durumlarda, uzlama komisyonlarnn yetki alanlarnn tespitinde vergi asl ile vergi aslna bal olmayan cezann toplam dikkate alnr.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesinin altnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(6) Uzlama talep edilen alacak iin ilgili programda gncelleme yaplarak uzlama talebi yapldna dair stat seilir.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddeye aadaki fkra eklenmitir.

(3) Ayn gmrk vergilerinin denmesinden ykml ile birlikte gmrk mavirlerinin mtereken ve mteselsilen sorumlu olmas halinde ykml ile gmrk mavirinin uzlama bavurusu beraber sonulandrlr. Bu durumda, taraflardan biri veya her ikisinin katlm ile uzlama grmesi yaplr.

(4) Ayn gmrk vergilerinin denmesinden ykml ile birlikte gmrk mavirlerinin mtereken ve mteselsilen sorumlu olmas durumunda, taraflardan birinin uzlama bavurusunda bulunmas, dierinin ise Kanunun 242 nci maddesine gre itiraz etmesi halinde, itiraz bavurusunda bulunan tarafn talebi uzlama talebi sonulandktan sonra deerlendirmeye alnr.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 16 nc maddesinin dokuzuncu fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(9) Sz konusu tutanan dzenlenmesini mteakip ilgili programa gerekli kaytlar yaplr.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 19 uncu maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Para cezalarnn uzlamaya konu olmas ve uzlamann vaki olmas halinde, uzlamaya konu cezalar, 7/10/2009 tarihli ve 27369 mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Gmrk Ynetmeliinin 23 nc maddesinin birinci fkrasnn (b), (c) ve () bentleri ve 529 uncu maddesinin birinci fkrasnn (a), (b) ve (c) bentleri ile 10/1/2013 tarihli ve 28534 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gmrk lemlerinin Kolaylatrlmas Ynetmeliinin 5 inci maddesinin (c), () ve (d) bentlerinin uygulanmasnda dikkate alnmaz.

MADDE 9 Ayn Ynetmelie aadaki geici madde eklenmitir.

Gei hkmleri

GEC MADDE 1 (1) 28/3/2013 tarihli ve 6455 sayl Gmrk Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hkmnde Kararnamelerde Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun ile Kaaklkla Mcadele Kanununda yer alan kabahat ve dier baz fiillerin Kanuna aktarlmas nedeniyle, adli makamlarca gerei yaplmak zere gmrk idaresine gnderilen dosyalarla ilgili olarak;

a) Ykml tarafndan Kanunun 242 nci maddesi kapsamnda itiraz yoluna bavurulmam olmas artyla, gmrk idaresinin sz konusu dosyalarla ilgili Kanun kapsamnda nceden karar vermi olduu durumlarda iki dosya beraber deerlendirilerek her iki dosyay kapsayacak yeni bir karar,

b) Gmrk idaresinin daha nce Kanuna gre herhangi bir karar vermedii durumlarda bu dosya zerinden karar,

verilir. Bu durumda, ykml, Kanunun 242 nci maddesine gre itiraz veya 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayl Baz Alacaklarn Yeniden Yaplandrlmas ile Soyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanunu ve Dier Baz Kanun ve Kanun Hkmnde Kararnamelerde Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanunun 137 nci maddesi uyarnca oluturulan gmrk uzlama messesesinin yrrle girdii tarih itibariyle geerli olmak zere Kanunun 244 nc maddesine gre uzlama hakkndan yararlanabilir.

MADDE 10 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 11 Bu Ynetmelik hkmlerini Gmrk ve Ticaret Bakan yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

27/8/201

28038

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1/9/2012

28398