20 Austos 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28741

YNETMELK

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

YEMLERN PYASAYA ARZI VE KULLANIMI HAKKINDA YNETMELKTE
DE
KLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 27/12/2011 tarihli ve 28155 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yemlerin Piyasaya Arz ve Kullanm Hakknda Ynetmeliin Ek-4nn Blm As aadaki ekilde deitirilmitir.

Blm A: Yem maddeleri ve karma yemlerin besin maddesi bileenleri iin tolerans deerleri

1. Tolerans deerleri, teknik ve analitik kaynakl sapmalar iin belirlenmitir.

2. Bir yem maddesinin veya karma yemin bileen deeri, etiketinde belirtilen analitik bileen deerlerinden farkl bulunduunda aada verilen tolerans deerleri uygulanr:

a) Ham ya ve ham protein iin;

% 24 ve zeri beyan edilen deerler iin 3 birim,

% 8 ve zeri ile % 24n altnda beyan edilen deerler iin, beyan edilen deerin % 12,5i,

% 8den az olan beyan deerleri iin 1 birim.

b) Ham kl iin;

% 24 ve zeri beyan edilen deerler iin + 3 birim,

% 8 ve zeri ile % 24n altnda beyan edilen deerler iin, beyan edilen deerin + % 12,5i,

% 8den az olan beyan deerleri iin + 1 birim.

c) eker ve niasta iin;

% 20 ve zeri beyan edilen deerler iin 3,5 birim,

% 10 ve zeri ile % 20nin altnda beyan edilen deerler iin, beyan edilen deerin % 17,5i,

% 10dan az olan beyan deerleri iin 1,7 birim.

) Ham selloz iin;

% 20 ve zeri beyan edilen deerler iin + 3,5 birim,

% 10 ve zeri ile % 20nin altnda beyan edilen deerler iin, beyan edilen deerin + % 17,5i,

% 10dan az olan beyan deerleri iin + 1,7 birim.

d) Kalsiyum, toplam fosfor, sodyum, potasyum ve magnezyum iin;

% 5 ve zeri beyan edilen deerler iin 1 birim,

% 1 ve zeri ile %5in altnda beyan edilen deerler iin, beyan edilen deerin % 20si,

% 1den az olan beyan deerleri iin 0,2 birim.

e) Hidroklorik asitte znmeyen kl iin;

% 5 ve zeri beyan edilen deerler iin + 1 birim,

% 1 ve zeri ile %5in altnda beyan edilen deerler iin, beyan edilen deerin + % 20si,

% 1den az olan beyan deerleri iin + 0,2 birim.

f) Rutubet iin;

% 12,5 ve zeri beyan edilen deerler iin, beyan edilen deerin + % 8i,

% 5 ve zeri ile % 12,5in altnda beyan edilen deerler iin + 1 birim,

% 2 ve zeri ile % 5in altnda beyan edilen deerler iin, beyan edilen deerin +% 20si,

% 2den az olan beyan deerleri iin + 0,4 birim.

g) Enerji deeri iin % 5 ve ham protein dndaki protein deeri iin % 10.

3. stisnai olarak, bu blmn 2 nci maddesinin (a) fkrasnda belirtilen ham ya ve ham protein deerlerinin ev hayvanlar yemleri iin %16nn altnda beyan edilmesi halinde, tolerans deeri, beyan edilen deer iin 2 birim olmaldr.

4. stisnai olarak, bu blmn 2 nci maddesinde ham ya, ham eker, niasta, kalsiyum, sodyum, potasyum, magnezyum, enerji ve protein iin belirlenen tolerans deerleri pozitif ynde iki katna kadar karlabilir.

5. Bu blmn 2 nci maddesinde yer alan ham kl, ham selloz, hidroklorik asitte znmeyen kl ve rutubet iin tolerans deerleri beyan edilen deerden yksek kmas halinde uygulanr. Bu bileenlerin beyan edilen deerden dk kmas halinde yem uygun kabul edilir.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.