20 Austos 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28741

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

BAZI TEKSTL VE KONFEKSYON RNLERNN DENETMNE

LKN TEBL (THALAT: 2013/15)DE DEKLK

YAPILMASINA DAR TEBL

MADDE 1 31/12/2012 tarihli ve 28514 3 nc mkerrer sayl Resm Gazete'de yaymlanan Baz Tekstil ve Konfeksiyon rnlerinin Denetimine likin Tebli (thalat: 2013/5)in 12 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) 10 ve 11 inci maddeler erevesinde toplatlamad iin imha edilemeyen veya dzeltilemeyen eya, nihai duyuru tarihinden itibaren 9 uncu maddede belirtilen sreler ierisinde en son sat yapan gerek veya tzel kiilerce ilan yoluyla geri arlr. Bu ilanlar, lke genelinde datm yaplan ve Basn lan Kurumu verilerine gre bir nceki ayn en yksek tirajl on gazetesinden nde ve lke genelinde yayn yapan iki televizyon kanalnda, her birine en az iki gn sreyle ve Ekonomi Bakanl thalat Genel Mdrlnce belirlenen ekle ve ierie uygun olarak yaplmak zorundadr. lan ykmll tamamlanan eya iin imha ykmll yerine getirilmi saylr. lan yoluyla geri arlan dorudan temsil edilen eya iin 10 uncu madde hkmleri, dolayl temsil edilen eya iin 11 inci madde hkmleri uygulanr.

MADDE 2 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

Tebliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

31/12/2012

28514 (3. Mkerrer)