19 Austos 2013 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 28740

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

CE ARET TAIMASI GEREKEN BAZI RNLERN THALAT DENETM

TEBL (RN GVENL VE DENETM: 2013/9)NDE DEKLK

YAPILMASINA DAR TEBL

(RN GVENL VE DENETM: 2013/31)

MADDE 1 30/12/2012 tarihli ve 28513 2 nci Mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan CE areti Tamas Gereken Baz rnlerin thalat Denetimi Teblii (rn Gvenlii ve Denetimi: 2013/9)nin 7 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 7 (1) Bavuru konusu ithalat partisine ilikin kapsam d beyan ithalat tarafndan ilgili gmrk idaresine yaplr.

MADDE 2 Ayn Tebliin 11 inci maddesine aadaki fkra eklenmitir.

(2) Gmrk idarelerine kapsam d olarak beyan edilen rnlerin ithalatnda, 262013095773484 olarak belirlenen 15 haneli TAREKS referans numaras, gmrk beyannamesinin 44 numaral hanesine ithalat tarafndan kaydedilir. Kapsam d olarak beyan edilen rnlerin ilgili gmrk idaresince fiili denetime ynlendirilmesi halinde, 5 inci madde erevesinde denetim bavurusu yaplr.

MADDE 3 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.