12 Austos 2013 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 28733

YNETMELK

Kafkas niversitesinden:

KAFKAS NVERSTES SREKL ETM UYGULAMA VE ARATIRMA

MERKEZ YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 25/7/2010 tarihli ve 27652 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kafkas niversitesi Srekli Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezi Ynetmeliinin 8 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Mdr, niversitenin tam gn alan retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Sresi biten Mdr yeniden grevlendirilebilir. Mdrn alt aydan fazla grevi banda bulunmamas durumunda grevi sona erer. Mdr, Ynetim Kurulu yeleri arasndan iki kiiyi yardmc olarak grevlendirir. Mdr Yardmclarndan biri, Mdrn bulunmad durumlarda Mdre veklet eder. Grev sreleri yldr. Mdrn grev sresi bitince, yardmclarnn da grevi sona erer. Mdr; faaliyetlerin dzenli bir ekilde yrtlmesinden, gzetim ve denetiminden Rektre kar birinci derecede sorumludur.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Ynetim Kurulu; Mdr ile niversitenin tam gn alan retim elemanlar arasndan Merkez Mdr tarafndan nerilen iki kat aday arasndan Rektr tarafndan seilen ve grevlendirilen alt yeden oluur. Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi yl olup, sresi biten yeler yeniden grevlendirilebilir. Grev sresi dolmadan ayrlan yelerin yerine, kalan sreyi tamamlamak zere yenileri seilir. Ynetim Kurulu, Mdrn daveti zerine toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Danma Kurulu; niversitedeki her faklte, enstit, konservatuar, yksekokul ve meslek yksekokulu ile Rektrle bal blmlerin ynetim kurullarnca belirlenen ve Rektr tarafndan grevlendirilen birer yeden oluur. Danma Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Sresi dolan yeler yeniden Danma Kuruluna seilebilir. Sreleri bitmeden ayrlan yelerin yerine, kalan sreyi doldurmak zere yenileri seilir.

MADDE 4 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 5 Bu Ynetmelik hkmlerini Kafkas niversitesi Rektr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

25/7/2010

27652