4 Ağustos 2013 Tarihli ve 28728 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2013/5156  Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Kırgızistan Cumhuriyeti’ne 28 Haziran 2012 Tarihli Hibe Anlaşması ile Sağlanan 6.000.000 ABD Doları Tutarındaki Hibenin Kullanım Alanının Genişletilmesine İlişkin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Tadilat Anlaşmasının Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2013/5198  8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

 

ATAMA KARARLARI

2013/5197   Vali Atamaları Hakkında Karar

— Millî Savunma ile İçişleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

— Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

—  Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Amasya Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Başkent Üniversitesi Transplantasyon ve Gen Bilimleri Enstitüsü Yönetmeliği

—  Başkent Üniversitesi Yanık, Yangın ve Doğal Afetler Enstitüsü Yönetmeliği

—  Bayburt Üniversitesi Bayburt Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri