3 Ağustos 2013  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28727

İDARİ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI

             İçişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2013/522

             1 – Manisa İli Kula İlçesi Merkez Bucağı Çarıktekke Köyünün, aynı ilin Alaşehir İlçesine bağlanması, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2’nci maddesinin (B) ve (D) bentlerine göre uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

2/8/2013

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                            Muammer GÜLER

                  Başbakan                                            İçişleri Bakanı