3 Ağustos 2013  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28727

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No.             : 2013/40

İşyeri                     : Cihan Medya Dağıtım A.Ş.

                                  Fevzi Çakmak Mah. Ahmet Taner Kışlalı Cad. No: 6

                                  Bahçelievler/İSTANBUL

Tespiti İsteyen     :  Tümtis Sendikası

İnceleme               :  Cihan Medya Dağıtım A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; adı geçen şirketin Türkiye genelinde bulunan 97 dağıtım merkezinde gazete ve dergiler ile yine bu gazete ve dergilerin içinde yer alan reklam ürünleri, tanıtım ürünleri ve broşürlerin otomobil ve motosikletler ile müşterilere dağıtımının yapıldığı, Fevzi Çakmak Mah. Ahmet Taner Kışlalı Cad. No: 6 Bahçelievler/İSTANBUL adresinde bulunan Genel Merkez işyerinde genel faaliyet konusu kapsamında süreçlerin planlanması ve destek hizmetlerinin yürütüldüğü, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliği’nin 15 sıra numaralı “Taşımacılık” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Cihan Medya Dağıtım A.Ş. ve bağlı işyerlerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliği’nin 15 sıra numaralı “Taşımacılık” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’ de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.