3 Ağustos 2013  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28727

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No.             : 2013/39

İşyeri                     : Koza Grup İletişim Danışmanlık Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti.

                                  Atatürk Mah. Atatürk Bulvarı Cd. No: 5/2

                                  Ataşehir/İSTANBUL (merkez)

Tespiti İsteyen     :  Tümtis Sendikası

İnceleme               :  Koza Grup İletişim Danışmanlık Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; adı geçen şirket tarafından Türkiye genelinde 21 işyerinde alt işverenlik sıfatıyla tahmil, tahliye, barkotlama, etiketleme ve benzeri işçilik gerektiren işlerin yapıldığı, şirketin organizasyon ve idaresinin ise merkez işyerinden yürütüldüğü, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliği’nin 15 sıra numaralı “Taşımacılık” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Koza Grup İletişim Danışmanlık Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti. ve bağlı işyerlerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliği’nin 15 sıra numaralı “Taşımacılık” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5’inci maddesi gereğince karar verilmiştir.