27 Temmuz 2013  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28720

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

AYDINLATMA YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/7/2009 tarihli ve 27284 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Aydınlatma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/7/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.