26 Temmuz 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28719

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2013/4920

Ekli “Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 28/5/2013 tarihli ve 4339 sayılı yazısı üzerine, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/6/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

 

  Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

 

                     B. ARINÇ                                                     V. EROĞLU                                                B. ATALAY                                                B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                                Başbakan Yardımcısı V.                            Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı

 

                     S. ERGİN                                                         S. KILIÇ                                                      E. BAĞIŞ                                                    N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                           Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.                Avrupa Birliği Bakanı                  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

                      F. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR                                      A. DAVUTOĞLU                                    M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                               Dışişleri Bakanı                                        Ekonomi Bakanı

 

                     T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                                    M. M. EKER                                                 H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı             Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

                    M. GÜLER                                                     C. YILMAZ                                                   Ö. ÇELİK                                                   M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                                  Maliye Bakanı

 

                                                                   N. AVCI                                               İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU

                                                         Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı

 

                                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                                                                          T. YILDIZ

                                                                           Sağlık Bakanı                                                              Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.

 

BAZI ALANLARIN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ OLARAK TESPİT

EDİLMESİNE İLİŞKİN KARAR

Teknoloji geliştirme bölgeleri

MADDE 1 – (1) Ekli (1) sayılı harita ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alan Bozok Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak tespit edilmiştir.

(2) Ekli (2) sayılı harita ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alan Kırıkkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak tespit edilmiştir.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

 

Kroki ve Koordinat Listeleri için tıklayınız.