26 Temmuz 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28719

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2013/5119

14 Mart 2013 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma”nın yürürlüğe girmesi; Dışişleri Bakanlığının 20/5/2013 tarihli ve 149543 sayılı yazısı üzerine, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/6/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

 

  Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

 

                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                              B. ATALAY                                                B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı

 

                     S. ERGİN                                                        F. ŞAHİN                                                     E. BAĞIŞ                                                    N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı                  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

                      F. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR                                      A. DAVUTOĞLU                                    M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                               Dışişleri Bakanı                                        Ekonomi Bakanı

 

                     T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                             M. Z. ÇAĞLAYAN                                           H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı             Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı V.           Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

                    M. GÜLER                                                     C. YILMAZ                                                   Ö. ÇELİK                                                   M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                                  Maliye Bakanı

 

                                                             N. AVCI                                               İ. YILMAZ                                                             V. EROĞLU

                                                   Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                                      Orman ve Su İşleri Bakanı

 

                                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                                                                       B. YILDIRIM

                                                                           Sağlık Bakanı                                                                Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK

CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK ALANINDA

HİBE YAPILMASINA DAİR ANLAŞMA

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra “Taraflar” olarak anılacaklardır) aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır:

MADDE 1

İşbu hibe, Türk tarafınca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafının sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi çalışmalarına destek sağlamak amacıyla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafına yönelik bir dostluk ve iyi niyet jesti olarak gerçekleştirilmektedir.

MADDE 2

Türk tarafı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafının ihtiyaç duyduğu, 10.000 adet İsoniazid 100 mg tablet, 9.000 adet İsoniazid 300 mg tablet ve 6.000 adet Rifampisin 300 mg kapsül isimli anti-tüberküloz ilaçlarını ücretsiz olarak temin edecektir.

MADDE 3

Hibe edilen malzeme teslimatın ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarafına ait olacak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarafının sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi çalışmalarında kullanılacaktır.

MADDE 4

Söz konusu ilaçlar Taraflar arasında belirlenen usul ile teslim edilecektir.

MADDE 5

İşbu Anlaşma, Ankara'da, 14 Mart 2013 tarihinde, her ikisi de Türkçe, iki orijinal nüsha halinde imzalanmıştır.

 

            Türkiye Cumhuriyeti                                                                        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

               Hükümeti Adına                                                                                       Hükümeti Adına

 

           Prof. Dr. Nihat Tosun                                                                               Mustafa Lakadamyalı

                     Müsteşar                                                                                 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

                                                                                                                              Ankara Büyükelçisi