26 Temmuz 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28719

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2013/5106

17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde meydana gelen depremler nedeniyle Kocaeli İlinde inşa edilen, ancak çeşitli nedenlerle boş kalan işyerlerinden 760 adedinin kamu kurum ve kuruluşlarına bedelsiz olarak devredilmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 19/6/2013 tarihli ve 3431 sayılı yazısı üzerine, 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/7/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

 

  Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

 

                     B. ARINÇ                                                      C. YILMAZ                                                 B. ATALAY                                                B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                                Başbakan Yardımcısı V.                            Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı

 

                     S. ERGİN                                                        F. ŞAHİN                                                     E. BAĞIŞ                                                    N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı                  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

                      F. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR                                      A. DAVUTOĞLU                                    M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                               Dışişleri Bakanı                                        Ekonomi Bakanı

 

                     T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                                    M. M. EKER                                                 H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı             Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

                    M. GÜLER                                                     C. YILMAZ                                                   Ö. ÇELİK                                                   M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                                  Maliye Bakanı

 

                                                                   N. AVCI                                               İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU

                                                         Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı

 

                                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                                                                       B. YILDIRIM

                                                                           Sağlık Bakanı                                                                Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

8/7/2013 TARİHLİ VE 2013/5106 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – (1) 17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde meydana gelen depremler nedeniyle Kocaeli İlinde inşa edilen, ancak çeşitli nedenlerle boş kalan;

a) Ekli (I) sayılı listede bulunduğu yer ile ada, parsel, blok ve bağımsız bölüm numaraları belirtilen 533 adet işyerinin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına,

b) Ekli (II) sayılı listede bulunduğu yer ile ada, parsel, blok ve bağımsız bölüm numaraları belirtilen 184 adet işyerinin Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne,

c) Ekli (III) sayılı listede bulunduğu yer ile ada, parsel, blok ve bağımsız bölüm numaraları belirtilen 30 adet işyerinin Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne,

ç) Ekli (IV) sayılı listede bulunduğu yer ile ada, parsel, blok ve bağımsız bölüm numaraları belirtilen 13 adet işyerinin Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliğine,

bedelsiz olarak devredilmesi kararlaştırılmıştır.

MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

 

Listeler için tıklayınız.