25 Temmuz 2013 Tarihli ve 28718 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2013/4922       Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brunei Darussalam Sultanlığı Hükümeti Arasında Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

2013/4932       Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2013/4979       Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Jersey Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Jersey Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşmasının Yorumlanması veya Uygulanmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Jersey Hükümeti Yetkili Makamları Arasında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

2013/4994       Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik ve Mesleki Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2013/4995       Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

2013/5040       Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında 27 Eylül 1994 Tarihinde Ankara’da İmzalanan Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanması Hakkında Karar

2013/5068       Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

2013/5085       Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burkina Faso Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamillerinin Karşılıklı Olarak Vizeden Muaf Tutulmasına Dair Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar

2013/5086       Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2013/4913       Muş İli, Merkez İlçesinde Tesis Edilecek Alpaslan II Barajı ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4915       Bağlantı Anlaşması Uyarınca Tesis Edilecek “154 kV (Mardin TM-PS 4 TM) Brş.N.-Mardin Çimento TM Enerji İletim Hattı Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazlarda Direk Yerlerinin Mülkiyet Şeklinde, İletken Salınım Gabarisinin ise İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4916       Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne Ait “154 kV (Batman-Ilısu) Brş.N.-Gercüş Enerji İletim Hattı Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazlarda Direk Yerlerinin Mülkiyet Şeklinde, İletken Salınım Gabarisinin ise İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Anılan Genel Müdürlük Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4917       Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne Ait “154 kV Batman 2-Bismil Enerji İletim Hattı Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazlarda Direk Yerlerinin Mülkiyet Şeklinde, İletken Salınım Gabarisinin ise İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Anılan Genel Müdürlük Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4918       Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne Ait “154 kV Altıntaş-Kütahya OSB-Kütahya Enerji İletim Hattı Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazlarda Direk Yerlerinin Mülkiyet Şeklinde, İletken Salınım Gabarisinin ise İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Anılan Genel Müdürlük Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4930       Hatay İli, Erzin İlçesinde Tesis Edilecek Selena Kömür Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4935       Kastamonu İli, Bozkurt İlçesinde Tesis Edilecek Ebru Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4938       Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne Ait “154 kV Çölovası Trafo Merkezi Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazların Adı Geçen Genel Müdürlük Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4939       Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne Ait “380 kV Siirt TM İrtibat Hatları Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazlarda Direk Yerlerinin Mülkiyet Şeklinde, İletken Salınım Gabarisinin ise İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Anılan Genel Müdürlük Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4983       Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne Ait “154 kV Söke-Akbük Enerji İletim Hattı Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazlarda Direk Yerlerinin Mülkiyet Şeklinde, İletken Salınım Gabarisinin ise İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Adı Geçen Genel Müdürlük Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5009       Trabzon İlinde Kurulacak Sukenarı Hidroelektrik Santrali-Saman Trafo Merkezi Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5010       Elazığ ve Bingöl İl Sınırları İçerisinde Kurulacak Beyhan-I Barajı ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5011       Van İli, Erciş İlçesinde Tesis Edilecek Ilıca Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5035       Küçük Su İşleri Göletler (GÖL-SU) Projesi Kapsamındaki Ankara-Kızılcahamam Çalta Göleti ve Sulama Kanalının Yapımı Maksadıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5036       İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçiş (Avrasya Tüneli) Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazlarda Yol ve İhtiyaç Duyulan Kısımların Mülkiyet Şeklinde, Tünel Yapıları İçin ise İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü) Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5058       Rize İli, Merkez İlçede Tesis Edilecek Adacami Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5092       İran Kaynaklı Doğal Gazın Türkiye Toprakları Üzerinden Boru Hattı ile Almanya’ya Kadar İletilmesi Amacıyla Yapılacak Doğal Gaz Boru Hattının Geçeceği Güzergâhta Yer Alan Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 

DÜZELTME  (13/7/2013 tarihli ve 28706 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik ile ilgili)