24 Temmuz 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28717

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH              : 22/7/2013

KARAR NO      : 2013/119

KONU                : TEİAŞ İştirak Hissesi.

Kurulumuzca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 17/6/2013 tarih ve 5352 sayılı yazısına istinaden,

1) MİTAŞ Enerji ve Madeni İnşaat İşleri Türk  A.Ş.deki toplam 100.000.000.- (Yüzmilyon) TL şirket sermayesinin %0,0663’üne tekabül eden Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketine ait 66.322,34 TL tutarındaki hissenin özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

2) Söz konusu hissenin satış yöntemiyle özelleştirilmesine,

3) Özelleştirme işlemlerinin 31/12/2014 tarihine kadar tamamlanmasına

karar verilmiştir.