18 Temmuz 2013 Tarihli ve 28711 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2013/5037  Ankara İli, Yenimahalle İlçesinde Bulunan Bazı Alanların Atatürk Orman Çiftliği Hayvanat Bahçesi Yenileme Alanına İlave Edilmesi Hakkında Karar

2013/5100  Ulus Tarihi Kent Merkezinde Yapılacak Yenileme Alanı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Sağlık Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

—   Gümrük ve Ticaret ile Milli Savunma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

GÖREVLENDİRME KARARI

—   Ankara İl Müftülüğüne Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mefail HIZLI’nın Görevlendirilmesi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

2013/4795  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Teşkilât Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Hayvan Beslemede Kullanılan Yem Katkı Maddeleri Hakkında Yönetmelik

—   Orman ve Su İşleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınavı ve Atama Yönetmeliği

—   İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Takas Yönetmeliği

—   Bitlis Eren Üniversitesi Bitlis ve Çevresi İlmi Şahsiyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Bitlis Eren Üniversitesi Bitlis ve Çevresi Vakıf Müesseseleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Çankırı Karatekin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Çukurova Üniversitesi Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Harran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Mersin Üniversitesi Ortak Zorunlu Yabancı Dil ve Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Kırklareli Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Uludağ Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Uşak Üniversitesi Su ve Toprak Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

KURUL KARARI

—   Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 11/7/2013 Tarihli ve 5423 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2011/82, K: 2012/150 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 2/7/2013 Tarihli ve 2012/13 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 2/7/2013 Tarihli ve 2012/239 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 2/7/2013 Tarihli ve 2012/338 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 2/7/2013 Tarihli ve 2012/521 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 2/7/2013 Tarihli ve 2012/726 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 2/7/2013 Tarihli ve 2012/1137 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


18/7/2013 tarihli ve 28711 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Ankara Üniversitesi ile Eskişehir Osmangazi Üniversitelerine Ait Yönetmelik ile İçişleri Bakanlığına Ait Tebliğ yayımlanmıştır.