6 Temmuz 2013 Tarihli ve 28699 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM KARARLARI

1042      Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Ankara Milletvekili Cemil ÇİÇEK’in Seçildiğine Dair Karar

1043      Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyelikleri İçin Yapılan Seçime Dair Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Kültür ve Turizm Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/32)

—  4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2013 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ

—  2013 Yılı Mayıs Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

—  2013 Yılı Mayıs Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

Tıklayınız


6/7/2013 tarihli ve 28699 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Onuncu Kalkınma Planının (2014-2018) Onaylandığına İlişkin Karar yayımlanmıştır.