5 Temmuz 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28698

YÖNETMELİK

Doğuş Üniversitesinden:

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/1/2012 tarihli ve 28186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğuş Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Yarıyıl sonu sınavları akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bütünleme sınavları

MADDE 27 – (1) Bütünleme sınavlarına, yarıyıl sonu sınavına girme şartlarını sağladığı halde, yarıyıl sonu sınavına giremeyen veya yarıyıl sonu sınavından başarısız olan öğrenciler girebilir.

(2) Bütünleme sınavları akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yapılır.

(3) Bütünleme sınavlarının değerlendirmesinde yarıyıl sonu başarı notunun hesaplanmasında geçerli olan başarı kuralları uygulanır.

(4) Yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen uygulamalı derslerden (laboratuvar, uygulama, atölye, proje ve bitirme projeleri) başarısız olan öğrenciler ile devamsızlık nedeni ile başarısız olan öğrenciler bütünleme sınav hakkından yararlanamazlar.

(5) Tek ders sınavları için bütünleme sınavı düzenlenmez.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Doğuş Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/1/2012

28186

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/5/2012

28301