5 Temmuz 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28698

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                        4 Temmuz 2013

         69471265-305-6017

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             İLGİ:    a) 28/6/2013 tarihli ve 69471265-305-5818 sayılı yazımız.

                         b) 28/6/2013 tarihli ve 68244839-140.03-203-460 sayılı yazınız.

             2020 Olimpiyat Oyunları adaylığı sunumunda Türk heyetine başkanlık etmek üzere; 1 Temmuz 2013 tarihinde İsviçre’ye giden Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekalet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, program değişikliği nedeniyle söz konusu seyahate İrlanda ve Belçika’nın da ilave edilmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                     Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                              4 Temmuz 2013

       68244839-140.03-206-465

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ:    a) 28/6/2013 tarihli ve 69471265-305-5818 sayılı yazınız.

                         b) 28/6/2013 tarihli ve 68244839-140.03-203-460 sayılı yazımız.

                         c) 4/7/2013 tarihli ve 69471265-305-6017 sayılı yazınız.

             2020 Olimpiyat Oyunları adaylığı sunumunda Türk heyetine başkanlık etmek üzere, 1 Temmuz 2013 tarihinde İsviçre’ye giden Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, program değişikliği nedeniyle söz konusu seyahate İrlanda ve Belçika’nın da ilave edilmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI