17 Mays 2013 Tarihli ve 28650 Sayl Resm Gazete

MEVZUAT

NCEK

SONRAK

YRTME VE DARE BLM

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2013/4629   Nide linde Yrtlen Efendibey Mahallesi Kentsel Dnm ve Geliim Projesi Kapsamnda Baz Tanmazlarn Nide Belediyesi Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2013/4633   Trkiye hracat Kredi Bankas Anonim irketinin Yabanc lkelere Ynelik Nakdi ve Gayrinakdi Resmi Destekli hracat Kredileri ile ki Yl ve Daha Uzun Vadeli Sigorta lemlerine likin Trk Eximbank 2013 Yl lke Limitleri Listesinin Onaylanmas Hakknda Karar

2013/4645   Eskiehir li, Tepeba lesi, Mustafa Kemal Paa, hsaniye, Hacalibey, Yeni, Iklar ve Mamure Mahalleleri ile Odunpazar lesi, Deliklita ve Kurtulu Mahalleleri Snrlar erisinde Bulunan Alann Riskli Alan lan Edilmesi Hakknda Karar

2013/4649   Balkesir li, Manyas lesinde Tesis Edilecek Gnaydn Rzgar Enerji Santralinin Yapm Amacyla Baz Tanmazlarn Enerji Piyasas Dzenleme Kurumu Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2013/4654   Ankara li, Altnda lesi, Seyfi Demirsoy, Haclar, nder, Gltepe, alkanlar ve Beikkaya-Feridun elik Mahalleleri Snrlar erisinde Bulunan Baz Alanlarn Riskli Alan lan Edilmesi Hakknda Karar

2013/4668   Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl Tarmsal Aratrmalar ve Politikalar Genel Mdrl Tarafndan 4734 Sayl Kamu hale Kanununun 3 nc Maddesinin (f) Bendi Kapsamnda Yaplacak halelere likin Esaslar Hakknda Karar

2013/4673   Trkiye Elektrik letim Anonim irketi Genel Mdrlne Ait 380+154 kV Serbest Blge-Kepez Enerji letim Hatt (Mevcut Hat Yerine) Projesi Kapsamnda Baz Tanmazlarn Direk Yerlerinin Mlkiyet eklinde, letken Salnm Gabarisinin ise rtifak Hakk Kurulmak Suretiyle Ad Geen Genel Mdrlk Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2013/4676   Mehmet Akif Ersoy niversitesi MAK BAKA Teknoloji Gelitirme Blgesinin Kurulmas ile Yldz Teknik niversitesi Teknoloji Gelitirme Blgesinin Snrlarnda Deiiklik Yaplmas Hakknda Karar

2013/4677   Afyonkarahisar li, Merkez le, Gke, Aksarayl, Barbaros, Metli, Smer, Nakilci, Bademli, Fakpaa, Hac Mustafa, Hac Abdurrahman ve Hacnasuh Mahalleleri Snrlar erisinde Bulunan Alann Riskli Alan lan Edilmesi Hakknda Karar

2013/4678   Ktahya linde Bulunan Baz Alanlarn Riskli Alan lan Edilmesi Hakknda Karar

2013/4689   stanbul li, Baclar lesi, Gztepe, Kemalpaa, Demirkap ve Evren Mahalleleri Snrlar erisinde Bulunan Baz Alanlarn Riskli Alan Olarak Belirlenmesi Hakknda Karar

 

YNETMELKLER

   Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl Atama ve Yer Deitirme Ynetmelii

   Salk Hizmetleri Lisans Ynetmeliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Ynetmelik

   Afyon Kocatepe niversitesi Dner Sermaye letmesi Ynetmeliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Ynetmelik

   Seluk niversitesi Trk Halk Kltr Uygulama ve Aratrma Merkezi Ynetmeliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Ynetmelik

 

TEBLLER

   Yerleri-Yangn Sndrme Cihazlarna Bakm ve Dolum Hizmeti Veren-Genel Kurallar ile lgili Tebli (TS 11827) (No: MSG-MS-2013/10)

   thalatta Gzetim Uygulanmasna likin Tebli (Tebli No: 2007/13)de Deiiklik Yaplmasna Dair Tebli

   2013 Yl Nisan Ayna Ait Dahilde leme zin Belgelerinin (D1) Listesi

   2013 Yl Nisan Ayna Ait Yurt i Sat ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

   2013 Yl Nisan Ayna Ait Harite leme zin Belgelerinin (H) Listesi

   2013 Yl Nisan Ayna Ait Vergi, Resim ve Har stisnas  Belgelerinin (Y) Listesi

   Firma Talebine stinaden ptal Edilen Dahilde leme zin Belgeleri Listesi

   Resen Kapatlan Dahilde leme zin Belgeleri Listesi

   3/1 Numaral Ticari Amal Su rnleri Avcln Dzenleyen Tebli (Tebli No: 2012/65)de Deiiklik Yaplmasna Dair Tebli (No: 2013/24)

   Zorunlu Karlklar Hakknda Tebli (Say: 2005/1)de Deiiklik Yaplmasna Dair Tebli (Say: 2013/7)

 

LNLAR

a - Yarg ln

b - Artrma, Eksiltme ve hale lnlar

c - eitli lnlar

T.C. Merkez Bankasnca Belirlenen Dviz Kurlar ve Devlet Borlanma Senetlerinin Gnlk Deerleri