17 Mayıs 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28650

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2007/13)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 1/3/2007 tarihli ve 26449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/13)’in 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

             G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

CIF Kıymet

(ABD Doları/Ton*)

1207.40.90.00.11

Ham

1.700

1207.40.90.00.12

Soyulmuş

2.400

*Ton: Brüt ağırlık

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.