9 Mayıs 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28642

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2013/4614

             Rekabet Kurulu üyesi Kenan Türk’ün, üyeliğinin kalan süresi için görev yapmak üzere İkinci Başkan olarak görevlendirilmesi; 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 22 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/4/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                         Abdullah GÜL

                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

 

  Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

 

                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                              B. ATALAY                                                      B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                                     Başbakan Yardımcısı

 

                     S. ERGİN                                                        F. ŞAHİN                                                     E. BAĞIŞ                                                          N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı                     Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

                      F. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR                                      A. DAVUTOĞLU                                                   Ö. ÇELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                               Dışişleri Bakanı                                           Ekonomi Bakanı V.

 

                     T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                                    M. M. EKER                                                       H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı                   Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

                    M. GÜLER                                                     C. YILMAZ                                                   Ö. ÇELİK                                                         M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                                        Maliye Bakanı

 

                                                                   N. AVCI                                               İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU

                                                         Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı

 

                                                                                    F. ŞAHİN                                                                                B. YILDIRIM

                                                                              Sağlık Bakanı V.                                            Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı