8 Mayıs 2013 Tarihli ve 28641 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2013/4595      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sivil Havacılık Alanında İşbirliğini Geliştirme Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  EXPO 2016 Antalya Ajansının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

—  Atom Enerjisi Uzmanlığı Yönetmeliği

 

GENELGE

—  Yusufeli Barajı ve HES Projesi ile İlgili 2013/5 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri