25 Nisan 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28628

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                   24 Nisan 2013

         69471265-305-3866

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             İstanbul Süreci Bakanlar Konferansına katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere; 25 Nisan 2013 tarihinde Kazakistan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                        24 Nisan 2013

       68244839-140.03-126-306

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 24/4/2013 tarihli ve 69471265-305-3866 sayılı yazınız.

             İstanbul Süreci Bakanlar Konferansına katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere, 25 Nisan 2013 tarihinde Kazakistan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI