24 Nisan 2013 Tarihli ve 28627 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM KARARI

1034     Sayıştayda Boş Bulunan Beş Üyelik İçin Yapılan Seçime Dair Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2013/4557   İstanbul İli, Güngören İlçesi, Tozkoparan Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Dışişleri Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, İçişleri Bakanı Muammer GÜLER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

—   Başbakan Yardımcılığı, Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gençlik ve Spor, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, Kültür ve Turizm, Maliye, Millî Eğitim, Millî Savunma, Orman ve Su İşleri ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

İDARÎ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARLARI

—   Sivas İli Hafik İlçesi Merkez Bucağı Çukurbelen Köyünün, Aynı İlin Merkez İlçe Merkez Bucağına Bağlanması Hakkında Karar

—   Diyarbakır İli Bismil İlçesi Salat Bucağı Akoba, Diktepe ve Kocalar Köylerinin, Batman İli Merkez İlçe Merkez Bucağına Bağlanmaları Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik

—  Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı No: (2013/15)

—  İşkolu Tespit Kararı No: (2013/17)

—  İşkolu Tespit Kararı No: (2013/19)

—  İşkolu Tespit Kararı No: (2013/22)

—  Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2013 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ

—  Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2013 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ

—  Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 22/4/2013 Tarihli ve 2013/57 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 22/4/2013 Tarihli ve 2013/59 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 22/4/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-23 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri