17 Nisan 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28621

YNETMELK

Babakanlk (Diyanet leri Bakanl)tan:

VAZLK, KURAN KURSU RETCL, MAM-HATPLK VE

MEZZN-KAYYIMLIK KADROLARINA ATAMA VE BU

KADROLARIN KARYER BASAMAKLARINDA

YKSELME YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 23/12/2011 tarihli ve 28151 sayl Resm Gazetede yaymlanan Vaizlik, Kuran Kursu reticilii, mam-Hatiplik ve Mezzin-Kayymlk Kadrolarna Atama ve Bu Kadrolarn Kariyer Basamaklarnda Ykselme Ynetmeliine aadaki geici madde eklenmitir.

Vaizlik giri snav iin gei hkm

GEC MADDE 3 (1) Bu maddenin yrrle girdii tarihten itibaren bir yl iinde bir defaya mahsus olmak zere yaplacak vaizlie giri snavna mracaat edenlerden halen Bakanlkta veya dier kamu kurum ve kurulularnda grev yapan personelde, 7 nci maddenin birinci fkrasnn (b) ve (c) bentlerinde saylan artlar aranmaz.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Diyanet leri Bakanlnn bal bulunduu Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

23/12/2011

28151