31 Mart 2013 Tarihli ve 28604 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Hayvan Islahı Komitesi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

—  Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Adnan Menderes Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Bartın Üniversitesi Bartın ve Yöresi Tarih-Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Gaziantep Üniversitesi Kariyer Planlama ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar

—  Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

—  2013 Yılı Şubat Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

—  2013 Yılı Şubat Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri