31 Mart 2013  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28604

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü

Verilmesine İlişkin Karar

MADDE 1 – 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı’nın 3 üncü maddesinin (k) bendine istinaden yürürlüğe konulan “İhracat 2004/4 sayılı Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ” uyarınca, aşağıda unvanı ve adresi belirtilen şirkete “Sektörel Dış Ticaret Şirketi” statüsü verilmiştir.

 

FİRMA ADI:

ADRES:

TEL:

FAKS:

ANATOLİA GRUP