19 Mart 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28592

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIININ KONTROLNE TAB

RNLERN THALAT DENETM TEBL (RN GVENL VE

DENETM: 2013/5)NDE DEKLK YAPILMASINA DAR

TEBL (RN GVENL VE DENETM: 2013/26)

MADDE 1 30/12/2012 tarihli ve 28513 ikinci mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnn Kontrolne Tabi rnlerin thalat Denetimi Teblii (rn Gvenlii ve Denetimi:2013/5)ne aadaki geici madde eklenmitir.

Gei sreci

GEC MADDE 2 (1) Bu maddenin yrrle girdii tarihten nce k lkesinde ihra amacyla tama belgesi dzenlenmi veya gmrk mevzuat uyarnca gmrk idarelerince sunulmu olan rnlerin ithalinde ek-2de yer alan Gda ve Yem Sanayiinde Kullanlan Bitkisel rnler ve Gda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler listesindeki 2519.90.10.00.11 ile 8481.80.99.00.19 GTPli rnler iin ithalat denetimine ilikin hkmler uygulanmaz.

MADDE 2 Ayn Tebliin ek-2sinde yer alan Gda ve Yem Sanayiinde Kullanlan Bitkisel rnler ve Gda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler listesindeki 28.09 satr kaldrlm ve ayn listeye 25.08, 28.01 ile 83.09 satrlarndan sonra gelmek zere srasyla aada yer alan satrlar eklenmitir.

2519.90.10.00.11

Saf magnezyum oksit

2809.10.00.00.00

Fosfor pentaoksit (difosfor pentoksit)

2809.20.00.00.11

Hipofosforik asit (H4 P2O6)

2809.20.00.00.12

Meta fosforik asitler

2809.20.00.00.14

Piro fosforik asitler

2809.20.00.00.15

Polifosforik asitler

2809.20.00.00.16

Orto fosforik asitler (fosforik asit) Gda sanayiinde kullanlanlar

2809.20.00.00.17

Orto fosforik asitler (fosforik asit) Dierleri (yalnz yem sanayiinde kullanlanlar)

8481.80.99.00.19

Dierleri

MADDE 3 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

 

Tebliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

30/12/2012

28513 (2. Mkerrer)