19 Mart 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28592

YNETMELK

ileri Bakanlndan:

POLS AKADEMS BAKANLII GVENLK BLMLER FAKLTES

GR VE ETM-RETM YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 17/8/2008 tarihli ve 26970 sayl Resm Gazetede yaymlanan Polis Akademisi Bakanl Gvenlik Bilimleri Fakltesi Giri ve Eitim-retim Ynetmeliinin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn () bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

) Enstit: Gvenlik Bilimleri Enstits ve Adli Bilimler Enstitsn,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendi yrrlkten kaldrlm, (e) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

e) Boy ls, beden kitle endeksi ile salk ynnden, 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayl Resm Gazetede yaymlanan Emniyet Tekilat Salk artlar Ynetmeliinde yer alan salk koullarn tamak,

MADDE 3 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini ileri Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

17/8/2008

26970

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

23/6/2010

27620

2-

3/4/2012

28253

3-

4/9/2012

28401