13 ubat 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28558

YNETMELK

Enerji Piyasas Dzenleme Kurumundan:

DOAL GAZ PYASASI DAITIM VE MTER HZMETLER

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 3/11/2002 tarihli ve 24925 sayl Resm Gazetede yaymlanan Doal Gaz Piyasas Datm ve Mteri Hizmetleri Ynetmeliinin 40 nc maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmi, ayn maddeye nc fkrasndan sonra gelmek zere aadaki fkralar eklenmitir.

Bamsz blm maliki, binann veya tesisin sahibi ya da bunlarn yetkili temsilcilerinin yazl talebi ve datm irketinin onay ile, datm irketi tarafndan mevcut mekanik saya n demeli saya ile deitirilebilir. Datm irketi, mevcut mekanik sayacn n demeli saya ile deiimi hususunda mterilerine hibir ekilde zorlamada bulunamaz. Sayacn deitirilmesi durumunda alnacak bedel Kurul Kararyla belirlenir.

Datm irketi, n demeli saya kullanan mterilere, benzer mterilerin son iki yln ayn eyrek dnemlerine rastlayan doal gaz kullanm miktarlarnn ortalamasn esas alarak, bir ay ierisinde, en fazla ortalama iki aylk doal gaz tketim miktar kadar doal gaz sat yapabilir.

Datm irketi, sayalarn lm toleranslarna ilikin mteriye bilgi verir ve mterinin istemesi halinde, aradaki fark mteri tarafndan karlanmak kouluyla, lm hassasiyeti daha yksek olan sayalar temin ederek, sistemine dahil eder.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Enerji Piyasas Dzenleme Kurulu Bakan yrtr.